Computer laptop on wooden desk with wireless and application programming and social media icons. Internet networking and wireless technology

Firmy v tuzemsku se stále více spoléhají na cloudové služby. V nadcházejícím roce do nich společnosti plánují investovat bezmála třetinu svého IT rozpočtu. Alespoň jedno řešení založené na cloudu využívá v Česku 77 % firem. Zpráva softwarové společnosti SAP s názvem Journey to the Cloud uvádí, že české firmy využívají cloudové systémy průměrně v šesti různých oblastech svého podnikání.

„České podniky si velice dobře uvědomují, že budoucnost spočívá v přechodu z klasických serveroven na systémy, které jim dokáží poskytnout potřebnou flexibilitu a efektivitu. V následujícím roce plánuje více než polovina z nich implementovat alespoň jeden systém běžící v cloudu,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Při pohledu na využívání i plánované investice do cloudu čeká český trh podle zprávy SAP, která vychází z průzkumu agentury Kantar, příznivá budoucnost. Přinejmenším jedno cloudové řešení využívá již 77 % firem, přičemž v nadcházejícím roce podniky investují v průměru 30 % svých IT rozpočtů právě za tímto účelem. Dvě třetiny dotázaných pak uvedly, že investice plánují v budoucnu navyšovat. Pouhých 5 % předpokládá, že bude investovat méně.

Ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy vyniká Česko ve správě a zpracování dat. Více než polovina firem už nějaké cloudové řešení má a dalších 27 % zvažuje jeho využití v následujících dvou letech. Pomyslné prvenství sdílí ČR se Srbskem, kde využívá cloud pro správu dat 54 % firem a 23 % o něm uvažuje.

Tuzemské firmy dále často využívají cloudová řešení v oblasti bezpečnosti (48 %) a účetnictví (46 %). V regionálním srovnání Česko nejvíce zaostává v oblasti e-commerce, kde cloud využívá pouze třetina lokálních společností. Hůře je na tom pouze Rakousko s 24 %.

Mezi nejčastější důvody pro investice do cloudu uvedly české firmy potřebu práce na dálku a flexibilitu. V tom se shodne více než třetina. Podobný podíl dotázaných vidí jako největší přínos bezpečnost dat.

Právě bezpečnost je v Česku stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy i největší obavou související s cloudovými řešeními, zejména únik hesel a citlivých údajů. To zmiňují téměř tři čtvrtiny manažerů. Sedm z deseti dotázaných se obává ztráty dat a neoprávněného přístupu k citlivým údajům.

Zavedení bezpečnostních certifikátů od nezávislých hodnotitelů a možnost šifrování dat dodavatelem vnímá čtvrtina manažerů jako faktory, které by v jejich firmách zrychlily přechod do cloudu. Častěji zmiňovali dotázaní pouze zjednodušení integrace cloudových řešení a přenosu dat mezi nimi.

Podle zprávy SAP se více než polovina firem ve střední a východní Evropě nachází uprostřed digitální transformace a zavádí nové systémy, které jim poskytnou lepší integraci, flexibilitu a konzistentnější digitální ekosystém.

V Česku uvedlo 27 % manažerů, že využívá plně standardizovaných podnikových informačních systémů (ERP). To je společně s Rumunskem druhý nejvyšší podíl v regionu za Srbskem se 36 %. Nejméně firem s plně standardizovaným ERP systémem je v Rakousku a Polsku, kde tento podíl nedosahuje ani 20 %. Z tuzemských respondentů pak více než polovina označila vlastní firemní systémy za blížící se standardu a pouhá jedna desetina dotázaných za velice různorodé.

Zdroj : SAP