Vzhledem k vysoké poptávce po dopravních službách průmysl TSL neustále hledá způsoby, jak optimalizovat logistické procesy. Nejinak je tomu v případě nakládky, která musí být provedena rychle a zároveň být efektivní, aby nedocházelo ke ztrátám a zpoždění. Při hledání možností optimalizace nakládky se vyplatí zvážit použití moderních nástrojů.

 Typ činnosti a individuální potřeby určují, která vylepšení přinesou nejlepší výsledky. Pro dopravce budou důležité možnosti dokládky, správné zabezpečení nákladu a také zohlednění celkové povolené hmotnosti a zatížení náprav. Výrobci a přepravci chtějí maximalizovat využití nákladového prostoru a minimalizovat počet potřebných vozidel a zároveň je rychle naložit.

Jak lze optimalizovat proces nakládky?

Téměř každá přepravní společnost se potýká s vlivy činnosti skladů na efektivitu procesu nakládky. Společnosti s vlastním zázemím využívají více či méně moderní zařízení pro nakládku a vykládku a především systémy skladového hospodářství. Nově se na trhu začaly objevovat rezervační systémy nakládacích doků, které se vyhýbají frontám na nakládku.

Samozřejmě, že nejdůležitější je nakonec lidský faktor, tedy zaměstnanci, jejichž výkonnost přímo ovlivňuje chod firmy.

Goodloading simulátor nakládky návěsu

Samotný proces plánování nakládky je obvykle efektivnější, pokud jde o standardní europalety. U zakázek, kde převažují náklady různých velikostí, trvá kontrola zda se zboží na návěs vůbec vejde i zkušenému plánovači trochu déle. Navíc, pokud má být náklad efektivně rozložen, celý proces se značně zkomplikuje.

Goodloading je jedním z nástrojů, o kterém byste měli uvažovat při hledání způsobů na optimalizaci nakládky. Aplikace otevřená v prohlížeči podporuje proces rozložení nákladu na plochu návěsu nebo kontejneru. Úkolem uživatele je přidat do systému náklady a vozidla, která chce naložit. Aplikace na základě toho vypočítá potřebná data. Program je určen pro dopravní a spediční firmy, logistická oddělení i pro sklady. Množství funkcí, které program nabízí, usnadní práci společnostem s různým zaměřením.

Mezi hlavní úkoly aplikace patří:

  • ověřit, zda se náklad vejde na návěs;
  • rozložit náklad takovým způsobem, aby byl dostupný prostor maximálně využitý;
  • rozložit náklady s přihlédnutím k nosnosti návěsu;
  • přenos informací o možném překročení zatížení náprav;
  • doporučit jiné vozidlo nebo kontejner, kam se náklad vejde;
  • prezentace projektu uspořádání nákladu v 3D vizualizaci;
  • přepočet údajů o volných a obsazených LDM, m2 nebo objemu nákladu.

Všechny tyto funkce umožňují uživateli během několika minut zkontrolovat, zda danou objednávku přijmout, případně jak efektivně nakládku naplánovat. Díky tomu, že jsou všechny informace na jednom místě, je celý proces pohodlnější a efektivnější.

Jaké výhody přináší optimalizace nakládky?

Optimalizace nakládky pomáhá výrazně ušetřit místo a čas, a tím výrazně snížit výdaje na přepravu. Efektivnější plánování nakládky, použití menšího počtu návěsů, než se původně předpokládalo, nebo možnost naložení dalších nákladů se promítají do eliminace prázdných jízd a generování větších úspor.

Zvyšování efektivity jednotlivých činností umožňuje firmám poskytovat služby na vyšší úrovni, což se promítá do lepších vztahů s dodavateli a rozvoje firmy.

Zdroj : Goodloading