[quote]Podle nejnovější „Infografiky přímých zahraničných investic do zemí CEE“ společnosti Colliers International je vysoký počet společností Global Fortune 500 v zemích CEE-6 z velké části poháněn automobilovým, průmyslovým, potravinářským, nápojářským, tabákovým, dopravním, ale také telekomunikačním & mediálním sektorem. Zatímco Polsko je největší ekonomikou, poměr přítomných společností Fortune Global 500 oproti velikosti populace je na Slovensku, Maďarsku a v České republice mnohem vyšší.[/quote]

Přímé zahraniční investice hrály za posledních 30 letech velkou roli ve vývoji ekonomik a trhu komerčních nemovitostí v zemích CEE-6.

“PZI do zemí CEE“ zkoumá rozšíření společností které investovaly v zemích CEE-6 prostřednictvím analýzy složek indexu Fortune Global 500. Počet těchto velkých globálních společností v regionu se pohybuje od 61 na Slovensku a v Bulharsku až po 140 v Polsku. Zatímco Polsko je největší ekonomikou, poměr přítomných společností Fortune Global 500 oproti velikosti populace je na Slovensku, Maďarsku a v České republice mnohem vyšší. To koreluje s velmi vysokým poměrem vývozu k HDP převládajícím v těchto třech zemích. Bulharsko těmto měřítkám odpovídá, zatím co v případě Rumunska a Polska jsou tyto poměry nižší, což by mohlo tyto větší země relativně ochránit, pokud se světový obchod zpomalí, jak se tomu zdá v současnosti. Všechny země CEE-6 však mají výrazně vyšší poměr vývozu k HDP než světový průměr (29%).

Toky PZI jsou v současné době nejsilnější do Maďarska, v roce 2018 zaznamenávají vysoký 6,5% HDP. Zdá se, že tento trend pokračuje i v roce 2019. Ostatní země zaznamenávají nižší úrovně, v rozmezí od 1,8% do 2,9% HDP v roce 2018.

Analýza toků přímých zahraničních investic v posledních patnáct let naznačuje vysoké počty Global Fortune 500 společností z oblasti automobilového, průmyslového, potravinářského, nápojářského, a tabákového, dopravního, telekomunikačního & mediálního odvětví v celém regionu. Zajímavé je, že technologický průmysl je také nadměrně zastoupený. To je povzbudivá zpráva pro budoucí pozici regionu ve světové ekonomice. Velké finanční společnosti a společnosti pro spotřební zboží a maloobchod jsou velmi nedostatečně zastoupeny. Energetické společnosti také relativně chybí, možná ze strukturálních důvodů. Pokud jde o zemi původu společností Fortune Global 500, Čína je v regionu v procentuálním vyjádření velmi málo zastoupena, stejně jako Kanada, Tchaj-wan, Austrálie a Indie. Hlavní evropské země jsou velmi viditelné, stejně jako ty z USA a Jižní Koreje ve většině zemí.

IKONOGRAFIKA

 

Zdroj : Colliers International