Zdroj: Freeimages.com
DPP

[quote]Proces digitalizace globálních dodavatelských řetězců nadále vyvolává v průmyslu velký zájem a diskuzi, možná proto, že se skutečně chystá na cestu transformace. Zatímco cílová destinace nabízí některé velké potenciální výhody, existují některé klíčové otázky pro mnoho společností, včetně: Jsme připraveni začít? Jaké jsou předpoklady transformace digitálního dodavatelského řetězce? A jakmile začneme, jakým způsobem můžeme nakonec dosáhnout hodnoty?[/quote]

Co je to „digitalizovaný“ dodavatelský řetězec?

Máme tabulky, dokumenty PDF a jiné elektronické reprezentace dodavatelského řetězce, ale opravdu to dělá „digitalizovaný“ dodavatelský řetězec? To pouze vysvětluje, že tyto a další elektronické dokumenty spolu s mnoha papírovými formuláři jsou statické datové soubory, které obecně nelze automaticky pochopit a použít v aplikacích digitálního dodavatelského řetězce. Ty proto definuje digitalizovaný globální dodavatelský řetězec jako strukturu pro převzetí všech dříve používaných „papírových“ datových sad a jejich zařazení do hlavní databáze a spustitelného modelu globálního dodavatelského řetězce. Bez tohoto úplného agregovaného pohledu nemůžete využít mnoha příležitostí, které se tam dělají, aby se podniklo chytřejší a rychlejší obchodní rozhodnutí.

Tři způsoby, jak vytvořit hodnotu prostřednictvím digitalizace

Hodnota digitalizace se vidí ve třech hlavních oblastech: spolupráce, automatizace a analýzy. Spolupráce může být jak vizuální, tak digitální. Vizuální spolupráce je schopnost shromažďovat informace od mnoha partnerů dodavatelského řetězce, kteří mohou být v různých zemích, různých časových pásmech a mohou mluvit různými jazyky a zobrazovat informace na webových prohlížečích, aby informovali lidi, aby mohli přijímat lepší rozhodnutí. Digitální spolupráce je schopnost různorodých počítačových programů sdílet informace prostřednictvím standardizovaných komunikačních protokolů, jako je EDI a XML a v budoucnu potenciálně blokovat. To umožňuje zadávat údaje pouze jednou, s vlastní redukcí manuální námahy, nákladů a chyb, takže je možné je využít k souběžné správě dodavatelského řetězce.

Druhá oblast hodnoty je v automatizaci. Tím, že se umožňuje aplikacím sdílet data a analyzovat operace s dodavatelským řetězcem, obvykle mnohem rychleji a přesněji než lidé, mohou být lidé z rutinních procesů odstraněni, aby se mohli soustředit na výjimky.

Další oblastí, v níž automatizace přináší významnou hodnotu, je globální obchodní dokumentace. V celosvětovém měřítku existuje mnoho různých pravidel pro import/export, které se pravidelně mění, protože je pro lidi velmi těžké držet krok. Automatizace nejen tento proces urychluje, ale také výrazně snižuje riziko nesrovnalosti.

Třetí oblast potenciální hodnoty je prostřednictvím analýzy. Jakmile máte agregovanou hlavní databázi s historií transakcí, je zde spousta informací, které můžete získat, abyste lépe porozuměli dodavatelskému řetězci a využili možnosti pro optimalizaci operací a zlepšení spolupráce. Pak všichni pracují se stejnou verzí pravdy a mohou přijmout vhodná opatření k optimalizaci své části dodavatelského řetězce způsobem, který je přínosem pro všechny partnery.

Jaké jsou výhody digitalizace?

Je zřejmé, že pokud se bude efektivněji spolupracovat, pokud se bude moci rychleji přijímat lepší rozhodnutí a pokud se budou moci snížit chyby a rizika, dosáhne se významných výhod.