Do čtvrtka 15. října je zapotřebí zaplatit odložené zálohy silniční daně, které byly původně splatné v dubnu a červenci. Vláda v březnu jejich splatnost odložila jako jednu z forem pomoci podnikatelům zasaženým pandemií koronaviru. Informovala o tom Finanční správa na svém webu. Kromě toho připadá na čtvrtek termín splatnosti běžné zálohy splatné k 15. říjnu. Finanční správa upozorňuje, že zálohu je nutné zaplatit tak, aby peníze byly připsány na její účet nejpozději do čtvrtka.

Daň se platí ve čtyřech čtvrtletních zálohách. Vláda odsunula na 15. říjen zálohy za první a druhé čtvrtletí. Ministryně financí Alena Schillerová již v březnu svým takzvaným generálním pardonem prominula úrok z prodlení u těchto záloh. Finanční správa ale upozorňuje, že pokud by poplatník u těchto odložených záloh zaplatil později, pak mu úřady tento úrok nepromine.

„V případě, že nebudou zálohy na silniční daň, původně splatné k 15. dubnu a 15. červenci 2020, uhrazeny a připsány na účet správce daně do 15. října 2020 včetně, vznikne daňovému subjektu povinnost zaplatit úroky z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem od původního data splatnosti zálohy do data úhrady,“ upozornila manažerka daňového oddělení společnosti BDO Lenka Froschová. Pokud finanční situace nedovoluje poplatníkovi uhradit zálohy na silniční daň, může požádat správce daně o posečkání, dodala. Toto posečkání ale podléhá úroku. Pro daňový subjekt však existuje možnost prominutí tohoto úroku, a to na základě individuální žádosti, uvedla.

Parlament také letos schválil snížení sazeb silniční daně. Finanční správa proto upozornila, že i zálohy se vypočítávají z těchto snížených sazeb.

Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru. V případě nákladních aut daň závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav.

 

Zdroj : ČTK