Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a všechny odborové organizace působící v DPP podepsaly dodatek ke stávající kolektivní smlouvě, který upravuje mzdové tarify řidičů a strojvedoucích a středy mzdových tarifů ostatních zaměstnanců DPP pro příští rok. Zaměstnanci DPP si na základě tohoto dodatku polepší v roce 2024 v průměru o 8 %. Všechny hlavní benefity, jako jsou stravenky, dovolená, volnočasové poukázky nebo tzv. sick days zůstávají beze změny ve stejném rozsahu jako v letošním roce. Vyjednaný a podepsaný dodatek ke kolektivní smlouvě platí do 31. prosince 2024. Stávající kolektivní smlouva platí od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026.

 

Nalezená shoda při kolektivním vyjednávání a navýšení mzdových tarifů a středů mzdových tarifů zaměstnanců DPP v příštím roce pomůže narovnat konkurenceschopnost DPP na trhu práce ve srovnání s okolím a zvýšit atraktivitu podniku například při náboru nových zaměstnanců. Díky tomuto kroku DPP očekává posílení zájmu zejména u dělnických profesí. Kromě toho dodatek ke kolektivní smlouvě přispěje ke stabilizaci a udržení si kvalitních zaměstnanců, kteří denně zajišťují bezvadné fungování pražské MHD. I díky práci zaměstnanců DPP byla pražská MHD v letošním celosvětovém průzkumu respektovaného cestovatelského portálu a vydavatelství Time Out právem vyhodnocena jako druhá nejlepší na světě.

Zdroj: DPP

DPP