Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od soboty 17. února 2024 od brzkých ranních hodin s plánovanou a nezbytnou opravou tramvajové tratě na Hlávkově mostě a v oblasti zastávek Těšnov, která potrvá zhruba pět týdnů do úterý 26. března 2024. Jedná se o první rozsáhlejší opravu tramvajové sítě v Praze v letošním roce. Z tohoto důvodu bude po celou dobu stavebních prací obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Těšnov – Vltavská. Tramvaje se na Hlávkův most vrátí od úterý 26. března 2024 od ranního výjezdu. Od soboty 17. února 2024 od ranního výjezdu se současně v omezené podobě vrací provoz tramvají na část Libeňského soumostí, a to na úsek mezi zastávkami Maniny a Libeňský most, kam budou zajíždět linky č. 1 a 27.

 

Tramvajová trať na Hlávkově mostě je uložena na velkoplošných panelech. V rámci její opravy DPP panely demontuje, nahradí poškozené kusy a kompletně vymění asfaltový povrch a pryžové profily, na kterých jsou velkoplošné panely umístěny. Kromě toho vymění kolejnice a dožívající výhybkové systémy v úseku. Oprava tramvajové tratě bude probíhat v celém úseku od kolejového trojúhelníku
u stanice metra Vltavská, resp. u Antonínské ulice až po křižovatku ulic Těšnov, Na Poříčí a Na Florenci.

 

„Tramvajová trať je v tomto úseku vlivem stáří skutečně dožilá a opravu musíme opravdu provést. Pokud bychom ji nezrealizovali v plánovaném termínu, je reálné riziko, že by mohlo dojít
k havárii. Při vzestupu teplot na jaře by totiž mohlo dojít k vzedmutí panelů, které jsou po devíti letech od poslední opravy různě pootočené nebo poškozené stejně jako pryžové profily, které upevňují kolejnice k panelům. Vzedmutí panelů by znamenalo poškození kolejnic a okamžité zastavení provozu,“
vysvětluje důvody plánované opravy tramvajové tratě Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

 

„Po celou dobu opravy tratě nebudou stavební práce v žádném případě omezovat provoz na magistrále. Provoz zde zůstane zachován v obou směrech v obou pruzích. Tímto způsobem byla od počátku oprava tratě na Hlávkově mostě koncipována a koordinována. Daní za to je delší trvání oprav a výluky tramvajového provozu,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Praha pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

 

Od stejného termínu, tj. od soboty 17. února 2024 od ranního výjezdu, se na část Libeňského soumostí, pouze v úseku mezi zastávkami Maniny a Libeňský most vrací v omezené podobě tramvajový provoz. Umožní to dočasný kolejový přejezd tzv. Californien (kaliforňan), který DPP naistaloval v oblasti zastávek Libeňský most. Do 25. března 2024 do skončení denního provozu sem budou zajíždět linky č. 1 a 27. Omezený provoz tramvají v tomto úseku zůstane zachován i po tomto termínu do odvolání, nicméně vzhledem na další stavební práce, opravy a rekonstrukce plánované různými subjekty v Praze dojde od 26. března 2024 k další úpravě linkového vedení tramvají.

 

Zhruba 600metrový úsek mezi tramvajovou zastávkou Libeňský most a stanicí metra či zastávkou Palmovka mohou cestující přejít pěšky nebo využít náhradní autobusovou dopravu X25, která bude jezdit v úseku Palmovka – Libeňský most v denním provozu:

 • ve špičkách pracovních dnů v intervalu 4 minut, mimo špičku v intervalech 5 minut,
 • o víkendech a svátcích ve špičce v intervalu 7 minut a mimo špičku v intervalu 8 minut.

V nočním provozu bude jezdit náhradní autobusová doprava X94 v trase Palmovka – Tusarova.

 

Dopravní opatření – oprava tramvajové tratě v úseku Těšnov – Vltavská

Z důvodu opravy tramvajové trati na Hlávkově mostě bude od soboty 17. února 2024 od cca 4:30 do úterý 26. března 2024 do zhruba 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Těšnov – Vltavská.

 

Změny tras tramvajových linek

 • Linka č. 1 bude ve směru od Sídliště Petřiny ukončena v zastávce Libeňský most.
 • Linka č. 6 bude ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v Partyzánské ulici), Trojská a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská).
 • Linka č. 14 bude ve směru z centra ze zastávky Bílá labuť odkloněna přes zastávky Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Balabenka, Nádraží Libeň a Hloubětín do obratiště Lehovec.
 • Linka č. 25 bude ve směru z centra ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.
 • Linka č. 27 bude ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v Plynární ulici), Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny do zastávky Libeňský most.
 • Linka č. 94 bude rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Slivence odkloněna ze zastávky Strossmayerovo náměstí přes zastávky Vltavská, Holešovická tržnice, Dělnická, Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště
  • ve směru od Lehovce bude zkrácena do zastávky Palmovka.

 

V denním provozu zůstává tramvajová linka č. 31 v trase Spojovací – Ohrada – Palmovka – Balabenka – Vysočanská.

 

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky Libeňský most (na Libeňském mostě):

 • nástupní u křižovatky se sjezdovou rampou do ulice U Libeňského mostu,
 • výstupní u křižovatky se sjezdovou rampou do Štorchovy ulice.

 

Dopravní opatření – přerušení provozu tramvají v úseku libeňský most – Palmovka

Z důvodu havarijního stavu části Libeňského soumostí je do odvolání obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Libeňský most – Palmovka. Od soboty 17. února 2024 od cca 4:30 do úterý 26. března 2024 do zhruba 4:30 bude v denním provozu v trase Palmovka – Libeňský most zavedena náhradní autobusová doprava X25 a v nočním provozu v trase Palmovka – Tusarova náhradní autobusová doprava X94.

 

Zastávky náhradní autobusové dopravy X25:

 • Palmovka – nástupní: v zastávce tramvají směr do centra v ulici Na Žertvách
 • Palmovka: v zastávce tramvají směr z centra v Zenklově ulici
 • Libeňské doky: ve Voctářově ulici přibližně 30 metrů před křižovatkou se Smrčkovou ulicí
 • Libeňský most: na nájezdové rampě ze Štorchovy ulice u křižovatky s Libeňským mostem
 • Libeňský most: na sjezdové rampě do Štorchovy ulice přibližně 40 metrů za křižovatkou s Libeňským mostem
 • Štorchova: ve Voctářově ulici přibližně 35 metrů za křižovatkou se Štorchovou ulicí
 • Libeňské doky: ve Voctářově ulici před křižovatkou s Tkalcovskou ulicí
 • Divadlo pod Palmovkou: v zastávce tramvají
 • Palmovka – výstupní: v zastávce tramvají směr z centra v ulici Na Žertvách

 

Zastávky náhradní autobusové dopravy X94:

 • Palmovka – nástupní: v zastávce tramvají směr do centra v ulici Na Žertvách
 • Palmovka: v zastávce tramvají směr z centra v Zenklově ulici
 • Libeňské doky: ve Voctářově ulici přibližně 30 metrů před křižovatkou se Smrčkovou ulicí
 • Libeňský most: na nájezdové rampě ze Štorchovy ulice u křižovatky s Libeňským mostem
 • Maniny: v zastávce tramvají
 • Tusarova: v Jateční ulici před křižovatkou s ulicí Komunardů
 • Dělnická, Maniny: v zastávkách tramvají
 • Libeňský most: na sjezdové rampě do Štorchovy ulice přibližně 40 metrů za křižovatkou s Libeňským mostem
 • Štorchova: ve Voctářově ulici přibližně 35 metrů za křižovatkou se Štorchovou ulicí
 • Libeňské doky: ve Voctářově ulici před křižovatkou s Tkalcovskou ulicí
 • Divadlo pod Palmovkou: v zastávce tramvají
 • Palmovka – výstupní: v zastávce tramvají směr z centra v ulici Na Žertvách

Zdroj: DPP