[quote]Podle odhadu Eurostat ze 4. října má EU-28 ve druhém čtvrtletí roku 2017 přebytek ve výši 41,9 miliardy EUR (1,1 % HDP) v porovnání s přebytkem 49,4 miliardy EUR (1,3 % HDP) v prvním čtvrtletí roku 2017 a z přebytku 58,6 miliardy EUR (1,6% HDP) ve druhém čtvrtletí roku 2016.[/quote]

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 se přebytek účtu zboží mírně snížil (+ 34,3 mld. EUR oproti + 34,5 mld. EUR), stejně jako přebytek účtu služeb (+ 39,5 mld. EUR oproti + 40,3 mld. EUR). Zvýšil se schodek účtu primárního důchodu (- 7,8 mld. EUR ve srovnání s – 2,2 mld. EUR), stejně jako schodek účtu druhotných důchodů. Schodek kapitálového účtu klesl (- 13,4 mld. EUR oproti – 13,9 mld. EUR).

Bilance běžného účtu EU28 a EA19 kalendářně a sezónně upravená jako % HDP

Hlavní partneři

Ve druhém čtvrtletí roku 2017  na  základě sezóoně neupravených dat zaznamenala EU největší přebytky  s USA (+30,2 mld. €), Švýcarskem ((+22,0 mld. €), Hongkongem (+ 6,9 miliardy €), Brazílií (+ 5,9 miliardy €) A Kanadou (+ 5,3 mld. EUR). Schodek byl s Čínou (_22,0 mld. €), Ruskem (-6,6 mld.€), Japonskem0) -5,9 mld.€),  offshore finančními centry (- 3,0 miliardy eur) a Indií (- 0,5 miliardy €).

Finanční účet
Na základě sezónně očištěných údajů se přímá investiční aktiva EU28 v druhém čtvrtletí roku 2017 zvýšila o 42,2 miliardy €, zatímco přímé investice se zvýšily o 221,0 miliardy € V důsledku toho byla EU28 čistým příjemcem přímých investic ve druhém čtvrtletí roku 2017za 178,9 miliardy €. Portfoliové investice zaznamenaly čistý odliv ve výši 35,1 mld. €, zatímco u ostatních investic došlo k čistému přílivu 7,2 mld. €.

Běžný účet členských států (včetně toků uvnitř EU)
         Pokud jde o celkovou částku (v rámci EU a mimo EU), zůstatky běžného účtu EU-28 jsou ve druhém čtvrtletí roku 2017 u 13 států s přebytkem a a u 14 se schodkem, Kypr měl vyrovnaný účet ve 2. Q. Nejvyšší přebytky zaznamenaly Německo (+ 55,7 mld. €), Nizozemsko (+ 15,4 mld. €), Itálie (+ 10,7 mld. €) a Dánsko bn). Největší schodky mělo Spojené království  (-23,3 mld.€), , Rumunskou (- 2,2 miliardy €) a Francie (- 2,0 miliardy €).

Geografické informace
Evropská unie (EU28) zahrnuje Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francii,Chorvatsko,  Itálii, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maďarsko, Maltu,Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
Do eurozóny (EA19) patří Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko.
Offshore Financial Centers (OFC) je agregát zahrnující 40 zemí. Obsahuje například finanční centra jako Lichtenštejnsko, Guernsey, Jersey, Ostrov Man, Andorra, Gibraltar, Panama, Bermudy, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Bahrajn, Hongkong, Singapur a Filipíny.

Metody a definice

Běžný účet zahrnuje veškeré transakce, které se vyskytují mezi rezidentskými a nerezidentskými subjekty, a týká se mezinárodního obchodu se zbožím a službami, jakož i primárního a sekundárního důchodu. Kapitálový účet zahrnuje kapitálové transfery a nabývání a nakládání s neprodukovanými nefinančními aktivy. Finanční účet zaznamenává transakce a závazky a uskutečňuje se mezi rezidenty a nerezidenty a dále se dělí na přímé investice, portfoliové investice, ostatní investice, finanční deriváty a opce na akcie zaměstnanců a rezervní aktiva. Další podrobnosti týkající se statistických pojmů a definic naleznete na internetových stránkách Eurostatu.

Evropská centrální banka (ECB) je pověřena Evropskou investiční bankou (ECB) a Evropskou investiční bankou (ECB). , čtvrtletní a roční agregáty EU. Agregáty pro eurozónu a EU jsou sestavovány důsledně na základě transakcí členských států s rezidenty Evropské unie.

Geografické rozložení vybraných položek platební balance EU28 kalendářně a sezónně neupravené (mld.€)