[quote]Evropská komise (EK) důkladně prošetří státní podporu 190 milionů eur (4,9 miliardy K) určenou na restrukturalizaci rumunských aerolinek Tarom. Komise, která je výkonným orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Prověří, zda je pomoc v souladu s unijními pravidly o státní pomoci firmám, které mají potíže.[/quote]

Rumunská státní letecká společnost Tarom se už několik let potýká s finančními problémy. Po schválení komisí v únoru 2020 obdržela od rumunské vlády dočasnou záchrannou půjčku přibližně 36,7 milionu eur.

Na konci května Rumunsko oznámilo komisi plán restrukturalizace aerolinek. Bukurešť plánuje snížit náklady a obnovit stárnoucí flotilu společnosti prostřednictvím kapitálové injekce, přímé dotace a odpisu dluhu za zmíněnou půjčku a úroků z ní.

Unijní pravidla pro státní podporu umožňují členským státům za přísných podmínek podporovat podniky, které se dostanou do potíží. Podpora na záchranu může být poskytnuta na dobu až šesti měsíců. Po uplynutí této doby musí být podpora na záchranu buď vrácena, nebo musejí členské státy komisi oznámit plán restrukturalizace, který se posuzuje na základě unijních pravidel státní podpory.

Aby mohla být podpora na restrukturalizaci schválena, musí plán zajistit, že podnik bude životaschopný bez pokračující státní podpory, dostatečně přispěje na náklady své restrukturalizace a že narušení hospodářské soutěže způsobené podporou je řešeno kompenzačními opatřeními. V této fázi má komise pochybnosti, zda navrhovaný plán restrukturalizace a její podpora splňují podmínky.

DPP