Invoitix

Automatizace v logistice postupuje mílovými kroky. Reflektovat na nové výzvy průmyslové praxe vyžaduje aplikaci přístupů založenou na vzájemné výměně zkušeností a informací mezi různými akademickými a průmyslovými subjekty.

Jedním ze způsobů propojení logistiky na úrovni vědy a praxe je využívání tzv. TestBedů. TestBed je specializovaný typ laboratoře pro implementaci nových logistických technologií do průmyslové praxe. Vysoká škola logistiky, o.p.s. se ve snaze o rozšiřování svého vědecko-výzkumného záměru snaží o úzkou spolupráci s partnerskými organizacemi a pracovišti doma i v zahraničí.

Jednou z aktivit, která tomu napomáhá, je využívání výměnných programů a stáží s cílem rozšiřování spolupráce a odborného povědomí zaměstnanců s cílem transferu získaných poznatků do vědecko-výzkumného a vzdělávacího procesu.

Poslední aktivitou, která přímo souvisí s výše uvedenou činností, byla účast Ing. Hany Neradilové, PhD., na výměnném pobytu v rámci programu Erasmus+ na Technické Univerzitě v Košicích. Dr. Neradilová měla možnost si prakticky ověřit možnosti automatizace procesů v rámci logistiky v podmínkách specializované laboratoře TestBed 4.0. Realizovaný pobyt představuje základ budoucí spolupráce a společného využívání TestBed 4.0 v rámci vědecko-výzkumné činnosti v oblasti logistiky.

Více informací naleznete zde

TestBed 4.0 je součástí prvního slovenského 5G kampusu zde

Zdroj: VŠLG

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP