Zdroj: Pixabay.com

[quote]Komise pracuje nepřetržitě od doby, kdy Švédsko požádalo o pomoc EU v boji proti nebývalým lesním požárům, protože stovky hektarů hoří v oblastech Jamtland, Gavleborg, Dalarna, Norrbotten a Västerbotten.[/quote]

Začátkem tohoto týdne Komise mobilizovala protipožární letadla z Itálie a Francie prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, který od té doby působil v postižených oblastech. Další podporu EU nyní nabízejí Německo, Litva, Polsko a Dánsko.

Komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides řekl:

,,Evropská unie stojí za švédskou vládou a švédským lidem v době jejich potřeby. Chtěl bych poděkovat všem zemím za jejich rychlou nabídku pomoci prostřednictvím našeho mechanismu civilní ochrany EU. pomohli mobilizovat mnoho letadel, vrtulníků, vozidel a pozemních sil k řešení masivních potřeb. Jsme v kontaktu s dalšími zeměmi pro případnou dodatečnou podporu. To je solidarita v akci. To naši občané očekávají v Evropě, která chrání.“

Po žádosti o pomoc ze Švédska dne 16. července 2018 byly prostřednictvím mechanismu EU pro civilní ochranu poskytnuty tyto informace:

  • 5 letadel: 2 z Itálie a 3 z Francie. Jedná se o vysoce specializované kanadské letouny s bombardováním vodou a jedno průzkumné letadlo.
  • 6 požárních vrtulníků: 5 z Německa a 1 z Litvy
  • Hasiči a vozidla: 44 vozidel z Polska a 139 hasičů, stejně jako 12 vozidel a 55 pracovníků z Dánska.
    * Doplňkovou podporu (vrtulníky, vozidla a personál) nabízí Rakousko, Portugalsko a Německo.
    Švédsku pomáhá také družicový systém EU Copernicus mapováním poškození postižených oblastí.

Koordinační centrum Evropské komise pro reakci na mimořádné situace, které monitoruje přírodní katastrofy nepřetržitě 24/7, je v kontaktu se švédskými úřady pro civilní ochranu a pozorně sleduje vývoj a jakoukoli jinou pomoc, která by mohla být požadována.
Souvislosti
Centrum pro reakci na mimořádné události Komise aktivně monitoruje mimořádné události v celé Evropě, včetně požárů. Využívá vnitrostátní monitorovací služby a nástroje, jako je Evropský lesní požární informační systém a satelitní snímky, aby poskytly přehled o situaci v Evropě. V letním období centrum také pořádá týdenní koordinační setkání s zeměmi, která představují vysoké riziko lesních požárů.

Mechanismus civilní ochrany

Evropská komise koordinuje dobrovolné nabídky zúčastněných států prostřednictví mechanismu civilní ochrany EU a může spolufinancovat dopravu pro záchranné prostředky a odborníky do dotyčné země. Mobilizace pomoci je koordinována prostřednictvím koordinačního centra pro reakci na mimořádné situace, které úzce sleduje vývoj a nabízí možnost spolufinancování dopravy na poskytovanou pomoc.

Pomoc může zahrnovat položky pro okamžitou pomoc, jakož i odborníky a pomocné zásahové týmy. V případě požárů se může jednat o hašení požáru. Komise nemůže prostřednictvím mechanismu zaslat vlastní letadla ani zařízení.
Mechanismus usnadňuje spolupráci v reakci na katastrofy mezi 34 evropskými státy (28 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Norsko, Černá Hora, Srbsko a Turecko).

DPP