Zdroj: Freeimages.com

[quote]Během konference pořádané Evropskou unií na Maltě bylo na lepší správu moří a oceánů vyčleněno více než šest miliard eur.[/quote]

Evropská komise na konferenci Náš oceán 2017 spolupořádané na Maltě vysokou představitelkou a místopředsedkyní Komise Federicou Mogheriniovou a komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vellou oznámila, že hodlá z prostředků EU vyčlenit 550 milionů eur na realizaci iniciativ, které se zaměří na řešení problémů světových moří a oceánů.

Závazky oznámené na Maltě, které přijala Komise a další veřejnoprávní i soukromé subjekty ze 112 zemí, dosáhly výše 6 miliard eur. Tyto prostředky budou investovány do posílení boje proti znečistění moří a do rozšíření chráněných oblastí, zvýšení námořní bezpečnosti, podpory iniciativ v oblasti modré ekonomiky a udržitelného rybolovu a do zintenzivnění úsilí EU v boji proti změně klimatu v souladu s Pařížskou dohodou a cíli udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030. Účastníci konference rovněž oznámili vytvoření nové chráněné mořské oblasti o rozloze více než 2,5 milionu km², což je více než polovina území celé Evropské unie.

Celý seznam více než 400 závazků (z nichž 36 přijala EU, více než 200 země mimo EU, více než 100 podnikatelský sektor a řadu dalších nevládní organizace, nadace, výzkumné instituce a mezinárodní organizace) je k dispozici zde.

Význam správy a ochrany moří vyjádřili první místopředseda Komise Frans Timmermans, vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová, komisař Karmenu Vella a komisař Neven Mimica.

Na konferenci Náš oceán se sešli zástupci veřejnoprávního i soukromého sektoru ze šesti kontinentů, kteří se společně zavázali, že se budou zasazovat o lepší správu moří a oceánů a jejich udržitelné využívání. Závazky Unie daleko přesahují hranice jejího území a ve snaze podpořit udržitelné využívání moří a oceánů na celé planetě se zaměřuje zejména na rozvojové země.

Na konferenci také poprvé uzavřeli řadu závazků představitelé soukromého sektoru: Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA, Sky a další.

Zpráva o plnění těchto závazků bude předložena na příští konferenci Náš oceán, která bude konat v roce 2018 v Indonésii.

Souvislosti

V předchozích letech se tyto konference konaly ve Spojených státech (2014, 2016) a v Chile (2015). Byla na nich přijaty závazky v hodnotě několika miliard eur.

Konference Náš oceán 2017 se věnovala otázkám chráněných mořských oblastí, udržitelného rybolovu, znečištění moří a změny klimatu. Evropská komise letos přidala témata tzv. modré ekonomiky a námořní bezpečnosti. Za účelem přijetí uvedených závazků se na konference sjeli účastníci z celého světa. Důraz Evropské unie na angažovanost, partnerství a akce na vysoké úrovni nadále udává směr dalším mezinárodním snahám, např. v otázce plnění cílů udržitelného rozvoje v rámci Agendy 2030.

Konference rovněž doplňuje mezinárodní iniciativy EU v otázce správy moří a oceánů, které určují, jak se bude situace v této oblasti celosvětově vyvíjet, a nabízejí 50 konkrétních opatření.

Další informace

Internetové stránky konference Náš oceán 2017

Evropská unie se zasazuje o globální opatření na ochranu moří a oceánů

Na konferenci, kterou uspořádala Evropská unie na Maltě, se zástupci veřejného i soukromého sektoru zavázali k vynaložení více než 6 miliard eur na lepší péči o 70 % naší planety – o naše moře a oceány.

Oceány pokrývají více než 70 % povrchu naší planety. Produkují většinu kyslíku, který dýcháme, a absorbují 30 % uhlíkových emisí. Závisí na nich obživa tří miliard lidí ze světové populace. Miliarda lidí po celém světě závisí na mořských produktech jako na hlavním zdroji živočišných bílkovin. Moře a oceány však ohrožuje celá řada jevů – například znečištění, změna klimatu, nadměrný rybolov a kriminální aktivity, které se na nich odehrávají.

Konference „Náš oceán“ byla uspořádána v reakci na ně. V rámci přípravy na letošní konferenci EU úspěšně spolupracovala s vládami, soukromými podniky a neziskovými organizacemi z celé řady odvětví. Cílem bylo přimět je k ambiciózním a měřitelným závazkům, jež vyústí v konkrétní opatření – od menších inovací, které však vykazují velký potenciál, až po globální celoodvětvové závazky.

Vybrané závazky

Obrovským problém je znečištění moří – jedná se o více než 10 milionů tun odpadu ročně. Do roku 2050 by naše oceány mohly obsahovat více plastu než ryb. Na konferenci EU byly předloženy například tyto iniciativy:

 • NADNÁRODNÍ SAPOLEČNOSTI: řada nejvýznamnějších nadnárodních společností ze spotřebitelské oblasti, jako jsou Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, MARS, Werner & Mertz a Carrefour, ohlásila, že v příštích několika letech významně sníží používání plastů.
 • RAKOUSKO: Borealis, skupina se sídlem ve Vídni zaměřující se na výrobu chemických látek a hnojiv, oznámila investice ve výši 15 milionů eur do mechanické recyklace polyolefinů, látky používané zejména v obalech.
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Nadace Ellen MacArthurové udělila v rámci iniciativy „New Plastic Economy“ o hodnotě 8,5 milionů eur prestižní cenu Circular Design Award s cílem podnítit inovace. Společnost Sky oznámila, že v příštích 5 letech vyčlení 30 milionů eur na vytvoření Inovačního fondu na záchranu oceánu. Ten poslouží k vývoji technologií, které pomohou zabránit znečišťování oceánů
 • EVROPSKÁ UNIE : Evropská komise oznámila, že do konce roku 2017 postupně přestane ve všech svých budovách a na zasedáních v Bruselu používat jednorázové plastové kelímky používané u nádržek s vodou a prodejních automatů.

Ochrana moří a oceánů – Právními předpisy není zatím chráněno ani 5 % světových mořských a pobřežních oblastí a ještě slabší výsledky vykazuje vymáhání toho, aby byly tyto předpisy dodržovány. Na 4. konferenci „Náš oceán“ však vznikl důležitý impuls směrem ke splnění cíle OSN, který spočívá v rozšíření tohoto chráněného území na 10 % rozlohy do roku 2020.

 • TICHÝ OCEÁN: Chile, Cookovy ostrovy, Indonésie, Niue a Palau se zavázali vyhlásit řadu dalších chráněných mořských oblastí.
 • AFRIKA : Nadace MAVA bude dále podporovat projekty na ochranu přírody, zejména ve Středomoří a západní Na příštích 5 let se na to zavázala vyčlenit 70 milionů eur.
 • ATLANTICKÝ A TICHÝ OCEÁN: Německo povede iniciativu za účasti různých partnerů, např. World Wildlife Foundation, k posílení ochrany mořského prostředí v jižním Tichomoří a Jižním
 • INDICKÝ OCEÁN : Projekt Nekton (Oxford) vyčleňuje na podporu udržitelného hospodaření v Indickém oceánu 30 milionů
 • AFRICKÉ, KARIBSKÉ A TICHOMOŘSKÉ STÁTY (AKT): EU vyčlenila 20 milionů eur na podporu správy chráněných mořských oblastí v africké, karibské a tichomořské oblasti a navrhuje omezení rybolovu v citlivých oblastech Jaderského moře.
 • CELOSVĚTOVÁ INCIATIVA: V rámci iniciativy Sea Ranger vznikne ve spolupráci s obchodními partnery celosvětově první námořní strážní služba.

Námořní bezpečnost je základním předpokladem světového obchodu a prosperity. Ohrožují ji však přírodní katastrofy, pirátství, obchodování s lidmi i ozbrojené konflikty. Konference pod vedením EU byla dalším významným krokem k zajištění větší bezpečnosti na mořích.

 • VESMÍR: Společnost Airbus oznámila plány na posílení kapacit námořního dohledu. Na oběžnou dráhu hodlá od roku 2020 vyslat novou soustavu optických družic, které umožní lepší předvídání hrozeb.
 • SPOJENÉ STÁTY: Spoluzakladatel gigantu Microsoft Paul Allen a jeho společnost Vulcan Inc. investují 34 milionů EUR do systému „ SkyLight“. Jedná se o systém detekce, který využívá špičkové technologie v boji proti nezákonnému rybolovu.
 • INDICKÝ OCEÁN: V zájmu zlepšení námořní bezpečnosti a boje proti pirátství přislíbila EU krom jiného vyčlenit 37,5 milionů eur na iniciativy ve východní Africe a Indickém oceánu, včetně podpory alternativních způsobů obživy.

Objem modré ekonomiky se má podle očekávání do roku 2030 zdvojnásobit. Jeho dnešní hodnota se odhaduje na 1,3 trilionu eur. Do programu letošního ročníku konference „Náš oceán“ byla zařazena nově, aby konference podnítila intenzivnější součinnost mezi inciativami zaměřenými na udržitelnost a inovativní řešení znečištění odpadem (iniciativy circular ocean) a mezi cíli hospodářského růstu a zaměstnanosti, a to včetně rozvojových pobřežních komunit.

 • EU-ŠVÉDSKO Švédsko spolu s EU oznámily, že vyčleňují rozpočet ve výši 45 milionů eur na partnerství mezi Evropskou unií a Tichomořím pro mořské a námořní otázky (PEUMP). Projekt v této oblasti podporuje udržitelný
 • FINANCOVÁNÍ: Klimatický fond Althelia Ecosphere, Aviva Investors, skupina BPCE, Evropská investiční banka, Seventure Partners, Willis Towers Watson a Světová banka se dohodly vytvořit soubor zásad udržitelnosti, který bude vodítkem pro investiční a finanční rozhodnutí v oblasti modré Soubor pravidel má být předložen v roce 2018.
 • FRANCIE: První turbína od Naval Energies využívající přílivovou energii instalovaná ve francouzském Cherbourgu zahájila Jedná se o milník v průmyslové výrobě obnovitelné energie z oceánů.
 • CELOSVĚTOVÁ INCIATIVA: Na příštích šest let Světová banka vyčlenila téměř 300 milionů eur na podporu udržitelného modrého hospodářství v rozvojových zemích, včetně oblasti Indického oceánu a Tichomoří.
 • KARIBSKÁ OBLAST: Společnost Royal Caribbean Cruises bude v nadcházejících letech úzce spolupracovat s Pro své celosvětové aktivity si hodlá stanovit ambiciózní a měřitelné cíle udržitelnosti.

Udržitelný rybolov je nezbytným předpokladem toho, abychom dalším generacím zajistili přístup k dostatečnému množství kvalitních potravin mořského původu.

 • POJIŠŤOVNICTVÍ: Společnost AXA oznámila přijetí kodexu chování pro vedoucí představitele globálního odvětví pojišťovnictví, např. Allianz AGCS a AXA. Ten mimo jiné obnáší zákaz pojišťování plavidel zapojených do nezákonného
 • FRANCIE: Bretaň navazuje partnerství se zástupci výzkumu a průmyslu s cílem dosáhnout do roku 2020 maximálních udržitelných výnosů (MSY).
 • FILIPÍNY: Důležitý impuls k posílení vědecky podložené správy tamějších hlavních rybářských lovišť a k rozšíření systému ke sledování plavidel, aby pokryl alespoň 35 % jejich registrovaného loďstva.
 • GLOBÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRO POPULACE ŽRALOKŮ A REJNOKŮ: Zástupci partnerství oznámili, že hodlají vyčlenit více než 6 milionů eur na podporu celosvětové ochrany populací těchto mořských živočichů.
 • ZÁPADNÍ AFRIKA: EU ohlásila vyčlenění podpory na řízení rybolovu v západní Africe, a to ve výši 15 milionů
 • SPOJENÉ STÁTY: Udržitelný rybolov obnáší i důstojné pracovní podmínky pro rybáře. Jejich program v hodnotě 4,2 milionů eur, který se zaměří na boj proti nucené práci a obchodování s lidmi na rybářských plavidlech v asijsko-tichomořském

Změna klimatu má pro oceány přímé důsledky. Nejvíce znepokojující je zvyšování hladiny moří a zvýšená acidifikace.

 • ŠPANĚLSKO: Největší světový rybářský přístav Vigo oznámil plán snížit do roku 2022 emise o 30 %. Použije inovativní metodu zachycování CO2 vodními řasami.
 • ARKTIDA: Iniciativa pod vedením aliance Clean Arctic se hodlá v křehkém ekosystému Arktidy zasadit o ukončení používání těžkého topného oleje (HFO).
 • EVROPSKÁ UNIE : Společnost WindEurope oznámila, že do roku 2019 hodlá investovat téměř 25 miliard eur do větrných elektráren na moři. Evropská unie společně s Mezinárodní námořní organizací vyčlenila 10 milionů eur na podporu energetické účinnosti v oblasti námořní dopravy v rozvojových zemích.

Uvedené závazky představují pouze příklady.

Souvislosti

Od roku 2014 se konferencí „Náš oceán“ zúčastnili vysocí představitelé z více než 100 zemí (na pozvání vlád Spojených států v roce 2014 a 2016, v roce 2015 konferenci organizovala Chile a letos Evropská unie a Malta), včetně hlav států nebo předsedů vlád, ministrů průmyslu a zástupců velkých společností a tradičního odvětví rybolovu po firmy působící v Silicon Valley, nevládní a dobročinné organizace.

Přijaly více než 700 konkrétních, měřitelných a sledovatelných závazků. Příští rok se konference bude konat v Indonésii a v roce 2019 v Norsku.