[quote]Podle údajů Eurostatu z 31. října byla míra nezaměstnanosti v eurozóně v září 2017 8,9 %, z 9,0 % v srpnu 2017 a 9,9 % v září 2016. Jde o nejnižší míru v eurozóně od ledna 2009. Míra nezaměstnanosti EU28 v září 2017 byla 7,5 %, oproti srpnu 2017 2017 stabilní a oproti 8,4 % v září 2016. Zůstává od listopadu 2008 nejnižší úrovní v EU28. Eurostat odhaduje, že 18,446 milionů mužů a žen v EU28, z nichž 14,513 milionu v eurozóně bylo v září 2017 nezaměstnaných. Ve srovnání s srpnem 2017 se počet nezaměstnaných osob snížil o 116 000 v EU28 a o 96 000 v eurozóně. Ve srovnání se zářím 2016 se nezaměstnanost snížila o 2.076 milionů v EU-28 a o 1,463 milionů v eurozóně.[/quote]

Členské státy

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v září 2017 v České republice (2,7 %), Německu (3,6 %) a na Maltě (4,1 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v Řecku (21,0 % v červenci 2017) a Španělsku (16,7 %).

Ve srovnání s minulým rokem míra nezaměstnanosti klesla ve všech členských státech, jejichž údaje jsou časově srovnatelné, s výjimkou Finska, kde zůstala stabilní, a Litvy, kde se zvýšila (ze 7,6 % na 7,7 %). Nejvíce poklesly na Kypru (z 13,0 % na 10,3 %), Španělsku (z 19,1 % na 16,7 %) a Řecku (z 23,4 % na 21,0 % v období od července 2016 do července 2017).

V září 2017 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,2 %, v srpnu 2017 4,4 % a v září 2016 4,9 %.

Nezaměstnanost mladých

V září 2017 bylo v EU28 nezaměstnaných 3,735 milionů mladých (do 25 let), z nichž 2,656 milionů bylo v eurozóně. Ve srovnání se zářím 2016 se nezaměstnanost mladých lidí v EU28 snížila o 396 000 a v eurozóně o 229 000. V září 2017 dosáhla míra nezaměstnanosti mládeže 16,6 % v EU28 a 18,7 % v eurozóně ve srovnání s 18,3 % a 20,4 % v září 2016. V září 2017 byla nejnižší míra v Německu (6,4 %), zatímco nejvyšší byly zaznamenány v Řecku (42,8 % v červenci 2017), Španělsku (37,2 %) a Itálii (35,7 %).

Metody a definice

Eurostat zpracovává harmonizovanou míry nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozónu a EU. Míra vychází z definice doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření je založeno na harmonizovaném zdroji, průzkumu pracovních sil Evropské unie (LFS).
Na základě definice ILO Eurostat definuje nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74 let, které:

– jsou bez práce;

– jsou k dispozici pro zahájení práce v průběhu následujících dvou týdnů;

– a aktivně hledali zaměstnání v určitém čase během posledních čtyř týdnů.

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob jako procento pracovní síly.

Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které se týkají osob ve věku 15 až 74 let.

Míra nezaměstnanosti mládeže je počet osob ve věku 15 až 24 nezaměstnaných jako % pracovní síly stejného věku. Míra nezaměstnanosti mládeže by tedy neměla být interpretována jako podíl nezaměstnaných na celkové populaci.

Nejsou-li pro členský stát k dispozici údaje za poslední měsíc, agregáty EU a EA se vypočítají podle nejnovějších údajů dostupných pro daný členský stát.

Poznámky podle zemí

Belgie: Vzhledem k metodickému přerušení údajů o VZPS za 1. čtvrtletí roku 2017 nejsou údaje před obdobím prvního čtvrtletí roku 2017 srovnatelné, a proto nejsou uvedeny.
Data Německa, Nizozemska, Rakouska, Finska, Švédska a Islandu: namísto volatilnějších sezónně očištěných údajů se použije trendová složka.

Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: namísto čistých měsíčních ukazatelů se používají 3měsíční klouzavé průměry údajů o VŠPS.

Míra nezaměstnanosti celkem se ale počítá u osob od 15 do 74 let. V ČR se zatím hlavní pozornost soustředila na možnost odchodu do důchodu od 65 let. Méně pozornosti se věnovalo možnosti zaměstnání na dílčí pracovní úvazek u lidí, které práce baví a mohou efektivně pracovat i po 65 létech.

A nikdo zatím neuvažoval místo zámořských migrantů na základě mezivládních dohod nabídnout zaměstnání nezaměstnaným z jižních členských států Evropy, třeba s odvoláním na dobré poválečné zkušenosti s Itálií a Řeckem.

A stále je ještě mnoho mladých, kteří jsou v EU v kategorii NEET: mladých nezaměstnaných do 24 let, kteří ani nestudují, ani se nekvalifikují podle potřeb trhu práce, i když lze uhradit podle současných pravidel na individuální rekvalifikaci poskytnout až do dvou let do 2 let 60% úhradu nákladů rekvalifikace z fondů EGF.

Česká republika má po několik let nejnižší míru nezaměstnanosti v EU a zřejmě i na celém světě. Celková míra nezaměstnanost je v září 2,7 %, cca 147 000 lidí.

Celková míra nezaměstnanosti je proto tak nízká, že u mužů je jen 2,3 %, u žen s 3,3 % je o 1 % vyšší.

Nezaměstnaných mladých do 25 let je 7,5 %, celkem 24000 lidí. Z jiných statistik vyplývá, že je

v ČR 3,2 % volných neobsazených pracovních míst. Za předpokladu konsistence údajů Eurostatu by tedy mělo jít o cca 272 000 neobsazených pracovních míst, zaměstnavatelé mluví o 170 000 až 190 000 pracovních míst. Takže úspěšné české firmy budují v zahraniční nejen úspěšná obchodní zastoupení, nebo nezbytná zařízení výrobní a opravárenská podle podmínek hostitelské země, ale i nové výrobní kapacity.

A jak dlouho k nám bude chtít přitéci podnikatelský kapitál, když zjistí, jaké budou potíže s pracovníky, zatím kryté zahraničními agenturami, které vyžadují přiměřenou úhradu, ale dodávaná pracovní síla může být přebraná.