[quote]Jaký je potenciál pro přepravu ze starého kontinentu do Číny? Jak mohu zkrátit dodací lhůtu na této trase? Těmito otázkami se zabývají poskytovatelé logistiky na obou stranách Nové hedvábné stezky. Odpovědi byly hledány 19 listopadu 2019 ve Varšavě na konferenci UTLC ERA (United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance) pod názvem „Europe – China sustainable connectivity“. Podařilo se Vám najít?[/quote]

Odborníci mezinárodní skupiny společností AsstrA-Associated Traffic AG sdílejí informace o setkání, které se týkalo hlavně otázek přepravy kontejnerů a optimalizace trasy SNS-Čína. Jednalo se o neutralitu UTLC při organizaci přepravy, zlepšení kvality přepravy a optimalizaci nákladů s tím spojených. Značná pozornost byla věnována otázce alternativních tras a obchvatu hraničního přechodu Brest-Terespol.

„Nedílnou součástí přepravy je komunikace mezi celními orgány ČLR, zeměmi Celní unie a Evropské unie. Zavedení správy elektronických dokumentů v budoucnosti zkrátí dobu přepravy o 36 hodin, “říká Grzegorz Zdybel, vedoucí obchodních tras AsstrA.

„Je třeba poznamenat, že polské železnice (Pol. PKP Polskie Linie Kolejowe) plánují rozšíření stanice Terespol o 10 širokorozchodných kolejí (1520 mm). Infrastruktura bude uzpůsobena pro provoz těžkých vlaků o délce 1050 m a nákladu 25 tun na nápravu. Pro odstavení poškozených vozů či vagony s nebezpečným nákladem, pokračuje Grzegorz Zdybel, – bude k dispozici samostatná trasa. Tento návrh bude realizován v letech 2022–2024. Tím se posílí postavení železničního terminálu Malaševice a místní kanceláře AsstrA na mapě železničního spojení mezi Čínou a Evropou. Kromě toho bude realizován projekt na vybudování osmi nových přechodů. Cílem je zlepšit kvalitu pohraničních přepravních služeb.“

Význam překladových terminálů s přístupem k trasám 1 520 mm a 1 435 mm se zvyšuje spolu s možnostmi překládky. Podle Grzegorze Zdybela mohou společnosti, které investují do infrastruktury, očekávat zvýšenou konkurenci. Výsledkem bude zlepšení kvality železničních služeb z Číny.

„Myšlenka se bude rozvíjet, pokud se náklady na přepravu na evropské části trasy budou blížit nákladům na území zemí SNS. Celé odvětví čeká na nižší sazby, přičemž je třeba mít na paměti, že dotace čínské vlády dříve či později skončí, “uvedl Grzegorz Zdybel.

Eva Trohimiuk, vedoucí oddělení evropské železniční přepravy v AsstrA-Associated Traffic AG, upozorňuje na speciální systém plombování zboží v kontejnerech. Tato nová metoda na východním trhu byla taktéž projednána na konferenci.

„Alexey Grom, generální ředitel společnosti UTLC ERA, uvedl, že v blízké budoucnosti bude systém plombování implementován v kontejnerech, které budou přepravovány z EU do Číny a asijských zemí. To umožní přepravu zboží, které dosud nebylo po železnici dodáváno, protože podléhá ruskému embargu. Zaprvé se to týká zemědělsko-potravinářských výrobků – evropských potravin, které ve stále větší míře Čínu zajímají.

Pocit znepokojení byl znát u řečníků z různých zemí, kteří se zajímali o budoucí železniční trh. Hlavním problémem je to, co se stane, když čínská vláda sníží dotace na železniční dopravu. To je snadno pochopitelné, protože železniční sazby vypadají velmi atraktivně díky státním dotacím, “říká Eva Trochimjuk.

Specialista z čínského oddělení Vlad Martin hodnotí účast na konferenci jako konstruktivní a informativní.

„Setkání bylo zajímavé.“ Slyšeli jsme spoustu informací o dalším vývoji Malaševic a Terespolu. Podle statistik se v průběhu 10 let zvýšila rychlost dodávek kontejnerů z Číny do Evropy. Dříve byly dodávky trvající měsíc považovány za rekordní. Dnes už doručení za dva týdny (ze stanice do stanice) nikoho nepřekvapuje. V posledních letech jsme zaznamenali pokles cen železniční přepravy se systematickým zvyšováním objemu přepravovaného zboží. Železniční spojení Evropa-Čína se neustále vyvíjí,“ shrnuje Vlad Martin.

 

Zdroj : AsstrA