USA oznámily, že počínaje 1. červnem 2018 budou uvalena dodatečná cla na dovoz oceli a hliníku z EU o 25 % a 10 %. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl: „Toto rozhodnutí mě znepokojuje. EU je přesvědčena, že tyto jednostranné americké tarify jsou neoprávněné a jsou v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace, to je čistý a jednoduchý protekcionismus. Neustále jsme spolupracovali se Spojenými státy na všech možných úrovních, abychom společně řešili problém nadměrné kapacity v odvětví ocelářství.

Nadměrná kapacita zůstává jádrem problému a EU není zdrojem, ale naopak je stejně poškozena. Proto jsme odhodláni společně s našimi partnery pracovat na strukturálních řešeních. Rovněž jsme důsledně naznačili naši otevřenost diskutovat o způsobech, jak zlepšit bilaterální obchodní vztahy s USA, ale jasně jsme uvedli, že EU nebude vyjednávat pod hrozbou. Zaměřením na ty, kteří nejsou zodpovědní za nadměrné kapacity, kryjí USA ruce těch, kteří jsou za tento problém zodpovědní. USA nám nyní nedávají jinou možnost, než pokračovat v řešení sporů WTO a ukládat dodatečná cla na množství dovozů z USA. Budeme hájit zájmy Unie v plném souladu s mezinárodním obchodním právem. “

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström uvedla: „Dnes je špatný den pro světový obchod. Udělali jsme všechno, abychom tento výsledek vyloučili.“ Během posledních několika měsíců jsem při četných příležitostech mluvila s tajemníkem pro obchod Spojených států. a USA, aby se zapojily do pozitivní transatlantické obchodní agendy, a aby byla EU plně, trvale a bezpodmínečně vyňata z těchto sazeb, a i to, co vedoucí představitelé EU požadovali. obchodních omezení jako pákového efektu pro získání koncesí ze strany EU. To není způsob, jakým podnikáme, a rozhodně ne mezi dlouhodobými partnery, kamarády a spojenci. „Zatímco máme jasno, odpověď EU bude přiměřená a v souladu s pravidly WTO. Nyní začneme případ řešení sporů ve WTO, protože tato opatření v USA jednoznačně odporují dohodnutým mezinárodním pravidlům. Budeme rovněž ukládat vyrovnávací opatření a přijmeme veškerá nezbytná opatření k ochraně EU trhu od odklonu obchodu způsobeného těmito omezeními USA

Souvislosti

Opatření USA ovlivňují vývozy EU v hodnotě 6,4 miliardy EUR v roce 2017. I když se snažíme předejít dnešní situaci, EU se připravuje v posledních měsících a nyní je připravena reagovat na obchodní omezení USA v oblasti oceli a hliníku rychle, přiměřeně a plně kompatibilně s WTO.
Evropská unie zahájí v rámci WTO dne 1. června soudní řízení proti USA. To bylo rozhodnuto kolegiem komisařů dne 29. května a členské státy byly konzultovány ve stejný den. Opatření Spojených států jsou primárně určena k ochraně domácího průmyslu USA před konkurencí v oblasti dovozu, která je zcela v rozporu s pravidly WTO. Vedle řešení sporů WTO, které zahajujeme proti americkým opatřením, jsme také koordinovali činnost v této oblasti s dalšími zasaženými partnery.

Pokud jde o opatření v oblasti amerických sazeb, EU využije v rámci pravidel Světové obchodní organizace možnost vyvážit situaci tím, že se zaměří na seznam amerických výrobků s dalšími celními povinnostmi. Úroveň tarifů, která bude použita, bude odrážet škody způsobené novými obchodními omezeními USA pro produkty EU. Seznam amerických produktů je připraven: byl konzultován s evropskými zainteresovanými stranami a podporován členskými státy. EU oznámila potenciální vyváženost do WTO dne 18. května a v souladu s pravidly Organizace by je mohla zahájit o 30 dnů později. Komise nyní ve spolupráci s členskými státy přijme formální rozhodnutí pokračovat v rebalancování.
Komise je odhodlána chránit trhy EU z oceli a hliníku před škodami způsobenými dodatečnými dovozy, které by mohly přicházet do EU v důsledku uzavření amerického trhu. Šetření směřující k případnému uložení ochranných opatření na ocel bylo zahájeno dne 26. března. Komise má devět měsíců, aby rozhodla, zda budou nezbytná ochranná opatření. Toto rozhodnutí by mohlo být přijato mnohem dříve v průběhu řízení, pokud šetření potvrdí nutnost rychlého jednání. Komise rovněž zavedla systém dohledu pro dovoz hliníku, který bude připraven v případě, že bude v tomto odvětví vyžadováno opatření.