Invoitix

„Staré dobré veletrhy jsou konečně zpět!“, to bylo ústředním mottem vystavovatelů a návštěvníků veletrhu FACHPACK, který za sebou po třech úspěšných dnech zavřel své brány. Příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy a inovacemi na stáncích 1 154 vystavovatelů a diskutovat s odborníky o nejpalčivějších otázkách v segmentu obalů využilo asi na 32 000 odborných návštěvníků, z nichž každý třetí přicestoval ze zahraničí.

Letošní hlavní téma „Transition In Packaging“ (změny v obalech) se dokonale trefilo do aktuální situace. „I když si v současnosti mnoho společností neprochází právě nejlepšími časy, evropský obalový průmysl na veletrhu FACHPACK ukázal, že se dokáže znamenitě soustředit na inovace a na řešení konkrétních problémů,“ shrnuje výkonná ředitelka veletrhu NürnbergMesse Heike Slottová. Na veletrh POWTECH, který se konal ve stejné době, si našli cestu i návštěvníci veletrhu FACHPACK: téměř čtvrtina z nich uvedla, že se zajímá o to, co je nového ve světě mechanické technologie zpracování a analytiky. V roce 2023 si veletrh FACHPACK udělá plánovanou přestávku a znovu se uskuteční až v roce 2024.

„Veletrhy jsou místem střetávání nových nápadů, tady si můžete doslova sáhnout na budoucnost. Naše bezprostřední budoucnost pochopitelně vlivem pandemie, války na Ukrajině, rostoucích cen energií a inflace nevypadá zrovna nejrůžověji. A právě proto se musíme bavit o tom, jak docílit potřebných změn. Zde si vypůjčíme slovník odvětví spotřebního zboží: když udržitelnost a digitalizace nabraly na rychlosti, staly se změny „rychloobrátkovým zbožím“, protože očekávání spotřebitelů a rámcové podmínky se neustále mění,“ pokračuje Slottová.

Návštěvníci z téměř 90 zemí

Veletrh FACHPACK nabídl široký sortiment v celém řetězci procesu balení: počínaje obalovými materiály a balicími stroji, přes potisk a zušlechtění obalů, až po logistické systémy a
služby. Návštěvníci veletrhu FACHPACK přijeli z 89 zemí, převážně těch evropských. Do Norimberku si našli cestu především návštěvníci z Rakouska, Itálie, Polska, Švýcarska, Nizozemska, České republiky, Francie, Turecka a Slovinska. Oproti předchozím ročníkům vzrostl podíl mezinárodních návštěvníků asi na 32 procent (2021: 29 procent).

Odborné publikum: 85 procent osob s rozhodovací pravomocí

Výsledky průzkumu nezávislé agentury mezi návštěvníky veletrhu ukázaly, že bylo s nabídkou produktů a služeb ve veletržních halách (velmi) spokojeno více než 90 % návštěvníků z řad odborné veřejnosti. 85 procent odborného publika uvedlo, že se podílejí na rozhodování svých společností o nákupu a zásobování. Více než polovina z nich pak zastává vedoucí pozici ve firmách. Návštěvníci se rekrutovali převážně z potravinářského, nápojového, tabákového a farmaceutického průmyslu, zdravotnictví, kosmetiky, chemického průmyslu, elektroniky, automobilového průmyslu, maloobchodu, obalů a logistiky.

Německé ocenění za obaly a udělení Zlatých cen

Hned první den veletrhu FACHPACK vyhlásil Deutsche Verpackungsinstitut e.V. (dvi) vítěze Zlatých cen v rámci německého ocenění za obaly. Předány byly ceny za šest nejlepších inovací za rok 2022 v kategoriích ekonomika, udržitelnost, digitalizace, balicí stroje a mladé talenty. Kromě toho jsme si slavnostně připomněli 32 inovativních řešení, která již v srpnu obdržela německé ocenění za obaly. Další informace a fotografie naleznete na této webové stránce: www.packaging price.de

Zvýšení obratu výrobců obalů

Výrobcům obalů se v roce 2021 podařilo zvýšit jak výrobu, tak prodej. Ukazují to aktuální čísla Společného výboru německých výrobců obalů (GADV). Na celkovém objemu výroby se největší měrou podílely obaly z papíru, lepenky a kartonu, přičemž největší výrobní hodnotu měly plastové obaly.

V roce 2021 bylo vyrobeno asi 19,6 milionu tun obalů, což znamená, že se objem výroby zvýšil o 4,8 procenta. O výrazných 10,9 procenta vzrostla také hodnota výroby a v roce 2021 tak dosáhla přibližně 35,8 miliardy eur. Největší měrou se na hodnotě produkce podílely stejně jako v minulých letech plastové obaly, a to z asi 44 procent; největší skupinu obalových materiálů co do objemu pak tvořily s asi 49 procenty obaly z papíru, lepenky a kartonu.

Balicí stroje oblíbené v zahraničí

Na exportně silný průmysl balicích strojů aktuálně doléhají globální ekonomická oslabení a krize na výrobní úrovni. Vzhledem k objemu exportu v první polovině roku a dobrému stavu objednávek se nicméně za celý rok 2022 očekává mírný nárůst výroby. Podle Profesního svazu výrobců potravinářských a balicích strojů VDMA vzrostl objem výroby balicích strojů v roce 2021 o 4,6 procenta na 7 miliard eur.

Export asi 300 výrobců se v roce 2021 zvýšil na 5,922 miliardy eur (v předchozím roce to bylo 5,673 miliardy eur) a téměř se tak vyrovnal nejvyššímu objemu exportu dosaženému před pandemií koronaviru. Hodnota exportu se podílí na objemu výroby z 84 procent. Mezi nejvýznamnější odběratele německých balicích strojů patří tradičně země EU, Severní Amerika a Asie. Mezi zeměmi pak vedou Spojené státy a teprve s odstupem za nimi následují Čína, Francie a Polsko. Globální zahraniční obchod s balicími stroji má hodnotu téměř 22 miliard eur; mimořádně inovativní německý průmysl se v tomto měřítku drží na čele již dlouhá léta před druhou Itálií s podílem kolem 26 procent.

Poznamenejte si datum: V roce 2023 si dá veletrh FACHPACK naplánovanou přestávku a napříště se bude konat ve dnech 24. až 26. září 2024 na výstavišti v Norimberku.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP