[quote]Společnost Faurecia Components Písek, s.r.o., významný výrobce pro automotive sektor, realizoval společně s Toyotou unikátní řešení automatického převozu nákladu a jeho stohování pomocí vozíku Autopilot SAE160 založeného na šasi řady ručně vedených zakladačů BT Staxio. Autopilot je nasazen v logistické sekci výrobní haly.[/quote]

Princip jeho činnosti vysvětluje Václav Mareš, Improvement coordinator v logistice  Faurecia Components: „K zásobování výrobních linek používáme systém vláčků, které rozvážejí komponenty přímo k výrobním linkám a k jednotlivým výrobním stanovištím v malých KLT boxech různých typů. Když jsou vyprázdněny, operátoři je pečlivě vyskládají na paletu, zakrytují víkem a po dvou na sobě uloží do zóny, ze které si je později odebere automat, aby je odvezl do centrálního skladu, odkud se vracejí dodavatelům. Dosud tuto činnost vykonával jeden operátor s vysokozdvižným vozíkem. Ze skladu se automat vrací zpět pro další náklad. Zatím se vrací prázdný, ale to chceme v budoucnu změnit a plně ho vytížit i na zpáteční cestě.“

„V centrálním skladu je AUTOPILOT schopný stohovat 4 palety až do výšky 4 m. Stohy palet jsou umístěny vedle sebe a v několika řadách za sebou. Unikátnost řešení spočívá v tom, že Autopilot je schopný zajet do volné řady mezi dva vysoké stohy a přitom neztratit kontakt s navigačním systémem. Stroj to zvládne díky teleskopickému laseru, který se vysune do výšky a přes stohy palet snímá laserový signál odražený od navigačních reflexních pásek (odražečů) umístěných na různých místech ve skladu.“

Klíčovou myšlenku řešení s teleskopickým laserem navrhl a z velké části realizoval Petr Fiala, aplikační technik Toyota Material Handling CZ, který doplňuje: „Místa uložení v prostoru odvozu i v centrálním skladu jsou předdefinována. Vytvořili jsme dvě zóny pro nakládání, první s jedenácti stanicemi, druhou s dvanácti stanicemi. V každé zóně je dotykový displej od řídicího systému (PLC controller), na kterém si operátor pouhým dotykem vybere stanici, ze které má automat vyzvednout naložené palety a druhým dotykem určí typ přepravovaných KLT boxů. To je vlastně veškerá činnost, kterou musí operátor udělat pro vytvoření objednávky. Díky tomu automat ví, co má provést, co a kam odvézt a kde to v hlavním skladu uložit.“

 

Zdroj : THM