Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci programu na obnovu historických železničních vozidel. Tato podpora přispívá k zachování technického a kulturního dědictví České republiky a je vyhlašována každý rok.

Program na podporu obnovy historických železničních vozidel v letech 2017-2020 byl schválen Ministerstvem financí a má ho na starost Odbor drážní a vodní dopravy Ministerstva dopravy.

Cílem programu je obnovení provozu historických železničních vozidel nebo jejich vystavování. Schválený program umožňuje kumulaci finanční podpory s veřejnými prostředky i z jiných zdrojů, a to až do výše 80 % uznatelných nákladů.

Aktuálně probíhající program navazuje na program předchozí, který fungoval již od roku 2011. Zájemci o finanční podporu mohou letos předkládat své investiční záměry až do 30. dubna 2020.

Odkaz:

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Podpora-obnovy-historickych-zeleznicnich-kolejovyc