DPP

[quote]Využití alternativních pohonů je v Česku na rozdíl od ostatních zemí stále na okraji zájmu. Nejmenší zastoupení mají u malých firem, podle pravidelného průzkumu Fleet Barometer takové vozidlo najdeme pouze u jednoho procenta z nich. U firem s 50 a více vozidly je jejich obliba vyšší. Alespoň jedno vozidlo s alternativním pohonem využívá v Česku více než čtvrtina těchto fleetů, v zahraničí pak více než padesát procent. Průzkum rovněž ukázal, že v českých flotilách je větší tlak na efektivitu. Prosazují se tak alternativní řešení mobility, jakými je sdílení vozidel nebo spolujízda. Češi jsou navíc evropským lídrem ve využití telematiky.[/quote]

 

České autoparky se v celkových tendencích přibližují fleetům v západoevropských zemích, ale v řadě konkrétních parametrů je u nás situace odlišná. Ukazují to výsledky pravidelného průzkumu Fleet Barometer 2018 společnosti Arval, který probíhal v 11 evropských zemích a v Turecku v rámci širokého spektra firem různých velikostí i oborů podnikání.

 

Rychlejší obměna vozového parku

Oproti předchozímu roku se v Česku i v ostatních zemích zkrátila doba, po kterou si firmy ponechávají auta ve fleetu. Zatímco loni to bylo 6 let, v poslední vlně průzkumu už průměrná doba provozování vozidla byla jen 5,7 roku. K nejrychlejší obměně dochází ve velkých firmách s fleetem o 50 a více vozech, které si v evropském průměru ponechávají automobily 4,8 roku a v ČR dokonce jen 4,7 roku.

 

Alternativní pohony na okraji zájmu

V oblasti užívání alternativních paliv a pohonů výzkum sledoval hybridní technologie, plug-in hybridy, pohon na stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný propan-butan (LPG), elektromobily a vozy s palivovými články. V zahraničí alespoň jednu z uvedených technologií využívá 23 % dotazovaných firem, v České republice ovšem jenom 6 %.

„Zcela podle očekávání alternativní pohony nejméně využívají malé firmy s autoparky do deseti vozidel. V ČR má takové auto pouze jedno procento z nich, v zahraničí dvanáct procent. Firmy s autoparky přesahujícími padesát vozidel již využívají alespoň jeden alternativní pohon v ČR ve osmadvaceti procentech případů, v ostatních evropských zemích dokonce v třiapadesáti procentech,“ upřesňuje Tomáš Kadeřábek z oddělení Arval Consulting společnosti ARVAL CZ. „Nejčastěji využívanými alternativními pohony jsou v zahraničí hybridy a elektromobily, v Česku pak vozy na CNG a u velkých flotil též hybridy,“ dodává.

 

Operativní leasing v Česku meziročně rostl o 2 %

Průzkum potvrdil, že v Česku patří na rozdíl od zahraničí tradičně mezi velmi oblíbené způsoby financování vozového parku přímý nákup automobilů, který využívá 53 % společností. Operativní leasing pak využívá jen 16 % českých firem, což je ale meziročně o 2 % více. Ve větší míře je operativní leasing využíván v zahraničí, konkrétně u 28 % firem. Přímý nákup vozů pak preferuje 39 % zahraničních firem.

„Nejmenší zájem o operativní leasing je v segmentu malých společností do deseti zaměstnanců, které touto formou pořizují auta v ČR jen ve třech procentech případů a v zahraničí ve dvanácti procentech. Z velkých společností s autoparky nad padesát vozidel využívá operativní leasing u nás třicet osm a v ostatních evropských zemích padesát sedm procent,“ popisuje Tomáš Kadeřábek. „Čísla ukazují, že operativní leasing má v Česku poměrně značný potenciál a že mnozí fleet manažeři stále naplno nevnímají jeho výhody ve srovnání s pořízením vozu do vlastnictví,“ dodává Tomáš Kadeřábek.

 

Češi jsou tradičně evropským lídrem ve využití telematiky

Monitorování spotřeby paliva, chování řidiče, polohy vozidla apod. u pohybujících se vozidel využívá v Česku 27 % firem oproti pouhým 19 % v ostatních zemích. Jako hlavní důvody pro zavedení telematiky respondenti u nás uvádějí optimalizaci tras (73 %) a snížení nákladů na vozový park (71 %). V zahraničí je nejdůležitějším faktorem pro zavedení telematiky lokalizace vozidel (74 %), kterou v ČR uvedlo 66 % dotázaných.

 

Efektivní využití flotily

Průzkum též ukázal, že společnosti zavádějí různá alternativní řešení pro mobilitu, kterými optimalizují počet aut a jejich využití.

„Přestože globální ekonomická situace se v posledních letech vyvíjí slibně a firmy nemají tolik důvodů šetřit náklady, dochází ke zvyšování tlaku na efektivní využití autoparků,“ vysvětluje Tomáš Kadeřábek. „Z loňského výzkumu vyplynulo, že sdílení aut u nás využívalo dvacet osm procent společností, zatímco letos to už bylo třicet dva procent. Podobně využití spolujízdy vzrostlo z třiceti šesti na čtyřicet jedna procent. V jiných evropských zemích sdílí automobily v autoparku osmnáct procent firem a spolujízdu uplatňuje třiadvacet procent,“ dodává Tomáš Kadeřábek s tím, že nejintenzivnější využívání takovýchto řešení bylo zaznamenáno v Turecku, kde má sdílení aut zastoupení ve 47 % fleetů a spolujízda v 39 %.

Zdroj : ARVAL CZ