Logistická společnost GEFCO nasazuje ve svém skladu ve slovenském Zavaru u Trnavy drony na inventarizaci skladových zásob. V první fázi zajistí drony inventury na zhruba třetině plochy objektu s celkovou plochou 10 000 m2 pro klienta z oblasti automobilového průmyslu. Cílem společnosti je pokrýt automatizovanou inventurou celý sklad již v prvních měsících roku 2022. Investice by se firmě měla vrátit zhruba za 17 měsíců. GEFCO od automatizace procesu očekává především významné zrychlení procesu.

 Dodavatelem slovenský startup

Spolupráci s dodavatelem dronů, společností Airvolute, zahájilo GEFCO v srpnu 2021. „Jsme členem Industry Innovation Clusteru, kde jsme se s firmou Airvolute potkali poprvé v době, kdy jsme automatizaci inventur plánovali. Poptali jsme i další firmy, klíčová pro naše definitivní rozhodnutí byla nejen cena, ale i fakt, že jde o slovenskou firmu úzce spolupracující se Slovenskou Technickou univerzitou,“ popisuje Zuzana Tryzňová, Innovation Manager společnosti GEFCO důvody, proč vybrali pro spolupráci právě slovenský start-up. Ten v průběhu první fáze připravil speciální ovládací software pro pohyb dronů ve skladech, který zkoušel v modelovém prostředí.

První zkoušky v reálném skladu v Zavaru realizovali GEFCO a Airvolute v průběhu září a října 2021. Ostrý provoz inventur byl zahájen na konci roku 2021 a během dvou měsíců by se inventury pomocí dronů měly rozšířit na celý sklad. V úvodní fázi po spuštění stroje monitorují zásobu baterií. „Jde o produkty čínského výrobce, kterých držíme na skladu poměrně velkou zásobu. Je to zboží se standardizovaným označením, ideální pro odstartování automatizace procesu,“ říká Zuzana Tryzňová.

Potenciál dronů – zrychlení inventarizace i větší bezpečnost zaměstnanců

Z prvního skladu v Zavaru se inventury pomocí dronů rozšíří i druhý, sousední objekt a dále pak do skladů v Nitře. Další slovenské i české objekty budou následovat.

„Inventarizace skladových zásob je aktuálně realizována lidskou silou, konkrétně zaměstnancem v kleci vysokozdvižného vozíku. Jde tedy o poměrně nebezpečnou a zdlouhavou činnost,“ uvádí Zuzana Tryznová. Společnost v celém skladu provádí inventuru jednou ročně, parciální inventarizace jednotlivých sektorů ale probíhá v měsíční frekvenci a jsou na ni nasazováni extra zaměstnanci. Drony tuto činnost zajistí v průběhu přestávek, v noci a o víkendech. Dojde tak především k úspoře času a urychlení celého procesu.

První fáze procesu je poloautomatická. Pracovník má k dispozici aplikaci pro ovládání dronu, v té si označí oblast, v níž chce inventury provádět. Následně umístí dron na startovací pozici před regálem a spustí inventarizaci. Od tohoto momentu je již proces plně automatický. Dron snímá etikety zboží a porovnává nasnímané položky s daty v systému.

„Inovační strategie je zakotvena hluboko v DNA společnosti GEFCO. Použití dronů pro inventarizaci skladových zásob bylo pro nás logickým krokem. Vzhledem k tomu, že proces neběží kontinuálně, nekalkulujeme s úsporou v podobě pracovních sil jako takových, ale spíše s urychlením procesu. Drony plánujeme využívat též na plochách, kde skladujeme vozy. Mluvím o rozměrech v řádu desítek hektarů, kde je inventarizace lidskou silou extrémně časově náročná,“ komentuje Aleksander Raczynski, generální ředitel GEFCO pro Slovensko, Česko a Maďarsko.

“Misí společnosti Airvolute je přinášet do průmyslových podniků a logistiky inovace prostřednictvím dronů. Jsme rádi, že můžeme přispět i ke zvýšení efektivity procesů ve společnosti GEFCO. Odlehčením pracovní činnosti personálu umožníme věnovat se produktivnějším a kreativnějším úlohám. Inventarizaci skladových zásob pomocí dronů vnímáme jen jako začátek, tyto stroje mají velký potenciál i pro nasazení na další úkony. Například právě v bateriovém skladu mohou drony automaticky kontrolovat teplotu baterií pomoci termo-kamery a tím účinně předcházet vzniku požáru. Dalším příkladem pak je rychlý přesun materiálu na výrobní linku v režimu Just in Sequence v případě chyby vyskladnění,“ popisuje široké možnosti využití dronů v budoucnu Lukáš Palkovič, CEO a spoluzakladatel společnosti Airvolute.

Zdroj : Gefco

DPP