Invoitix

[quote]Od 3. července 2021 platí pro řadu výrobců nové povinnosti v rámci protiplastové legislativy. Vybrané výrobky, nebo jejich obaly musí mít další nové označení.[/quote]

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2151 stanoví pravidla pro označování vybraných plastových výrobků na jedno použití:

 • hygienické vložky,
 • tampony,
 • aplikátory tamponů,
 • vlhčené ubrousky,
 • tabákové výrobky s filtry,
 • filtry pro tabákové výrobky,
 • nápojové kelímky vyrobené částečně z plastů,
 • nápojové kelímky vyrobené zcela z plastů. 

Česká jazyková mutace

Česká verze tohoto nařízení je zpackaným českým překladem z angličtiny.  Jsou tam tři závažné opakující se chyby:

 • Nesprávné použití termínu „balení“ pro překlad pojmu „packaging“ .
 • Rozdílné povinné texty v piktogramech a v požadavcích provedení těchto piktogramů (označení).
 • Pro použití více textů v národních jazycích nesprávně přeloženo slovo „below“ jako „vedle“, správně má být „pod“.

Nejzávažnější je rozdílnost povinných textů v piktogramech (označeních), která ve skutečnosti znemožňuje výrobcům aplikovat tento předpis, aniž by jej porušovali.

Syba žádá opravu

Obalový institut SYBA připravil návrh změn v dokumentu formou revize ve wordu, který odeslal na Ministerstvo životního prostředí se žádostí o zahájení procesu opravy české verze nařízení. Ostaní členové European Packaging Institute Consortium (EPIC; www.epic-packaging.eu) postupují obdobně.

Ostatní jazykové verze – chaos

Brexit-nebrexit základní verzí tohoto přímo platícího evropského předpisu je angličtina. Pravda, některé pasáže by se mohly formulovat či umístit lépe pro jednoznačnější porozumění, ale dá se.

Po rychlém nahlédnutí se zdá, že verze finská, francouzská a dokonce i řecká jsou v pořádku, zatímco řada dalších, například: chorvatská, italská, lotyšská, maďarská, německá, nizozemská, polská, slovenská španělská vykazují závažné chyby. Pod každým dokumentem je podepsána Ursula VON DER LEYENpředsedkyně komise.

Slovenská verze

 

Není zpackaná slovenská verze důkazem neschopnosti zelené Ursuly zastávat  post šéfky Komise? Měla by věnovat větší pozornost organizačnímu zajištění a kvalitním pracovníků. Namísto vyhlašování aktivistických programů komunikovat i s průmyslem a obchodem a tím zajišťovat udržitelný chod Evropy. Slovenština používá latinku, paní předsedkyně! Obrázek s textem v azbuce je výsměchem práce Komise. Odpovědnost ovšem padá i na šéfy vlád, kteří takovou práci připustí.

 

Zdroj  :SYBA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP