Invoitix
Dlouholetý vyhledávač údajů o dodavatelích GEPIR od ledna nahradí databáze Globální registr
  • Nový vyhledávač Verified by GS1 poskytuje jedinečné, důvěryhodné a ověřené informace o produktech, společnostech a jejich umístění
  • Pro stávající uživatele služby GEPIR se téměř nic nezmění

Globální standardizační organizace GS1 dokončuje projekt mimořádného významu – Globální registr. V této celosvětové databázi obchodní partneři, koncoví zákazníci nebo další zájemci o informace o produktech a jejich dodavatelích po zadání čísla produktu GTIN nebo dalších ID klíčů GS1 získají požadované údaje. Globální registr v novém roce nahradí dlouholetý vyhledávač těchto dat GEPIR.

GEPIR dvacet let poskytoval základní informace o celosvětově registrovaných firmách v Systému GS1. Od ledna příštího roku ho vystřídá pokročilejší vyhledávač Verified by GS1 napojený na Globální registr. Kromě informací o držiteli licence nabídne produktová data ke konkrétním výrobkům, které do registru zadávají sami výrobci.

Kolik je v Globálním registru uloženo ID čísel produktů GTIN?

Globální standardizační organizace GS1 po celém světě provozuje 116 poboček, u kterých jsou registrovány zhruba dva miliony firem. Počet všech unikátních produktů označených číslem GTIN na planetě přesahuje jednu miliardu. V Globálním registru je uloženo 440 milionů z nich a další přibývají průměrnou rychlostí sedm za sekundu. Z toho GTIN registrovaných u GS1 Czech Republic je více než 1,7 mil.!

Potřebujete dávkové vyhledávání? Kontaktujte GS1 Czech Republic

Pro většinu uživatelů Systému GS1 se téměř nic nezmění. Vyhledávač Verified by GS1, který je na Globální registr napojený, již teď zobrazuje většinu informací ze současného vyhledávače GEPIR. Pro vyhledávání přes webovou stránku tak stačí dotaz prostě zadat do Verified by GS1 namísto do GEPIRU. Využíváte službu, která je na GEPIR napojená strojově (např. dávkové vyhledávání)? Kontaktujte tuzemské zastoupení globální strandardizační organizace GS1. Pracovníci GS1 Czech Republic vám poskytnou podporu a technické detaily pro nové napojení.

Globální registr poskytne mnohem více dat

Za dobu provozu se GEPIR stal jednou z nejpoužívanějších globálních služeb v portfoliu GS1. Jeho náhrada, Globální registr, půjde v poskytování informací ještě dál. Kromě informací o držiteli licence zákazníkovi nabídne i produktová data ke konkrétním výrobkům, které do registru zadávají sami výrobci.
On‑line vyhledávač GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) v průběhu své dvacetileté existence plnil úlohu základního zdroje informací o registraci firmy v Systému GS1. Na základě zadaného identifikátoru (GTIN, GLN, SSCC nebo název subjektu) poskytoval údaje o vlastníkovi licence, jeho adrese a kontaktním e­mailu. Technická úroveň služby však dosáhla svého limitu, a proto se GS1 rozhodla GEPIR nahradit tzv. Globálním registrem. Na konci roku dojde k zastavení aktualizací stávajícího vyhledávače GEPIR a v prvním čtvrtletí následujícího roku k jeho zrušení.

O vyhledávači Verified by GS1

Vyhledávač Verified by GS1 poskytuje všem stranám zapojeným v dodavatelském řetězci, veřejným subjektům či koncovým zákazníkům jedinečné, důvěryhodné a ověřené informace o produktech, společnosti a jejím umístění.

  • Přesné informace o produktu zlepšují zážitek z nakupování a zvyšují důvěru spotřebitelů
  • Přesné informace o poloze firmy (na základě GS1 identifikačního klíče GLN – Global Location Number) podporují viditelnost podél dodavatelského řetězce. Zvyšují transparentnost a důvěru v rámci organizací a u externích obchodních partnerů.
  • Přesné informace o společnosti slouží ke spolehlivému bezpečnému ověření identity společnosti a zvyšují důvěru v celém ekosystému.

Zdroj: Reliant

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP