Společnost THIMM uvedla v českém závodu na výrobu vlnité lepenky do provozu vysoce výkonnou výrobní linku za cca tři miliony eur. Nový stroj na lepení klopových krabic včetně přídavného agregátu ve srovnání s dosavadními zařízeními zdvojnásobuje výrobní kapacitu. Kromě toho nový stroj snižuje pracovní zátěž personálu ve výrobě z hlediska ergonomie a produktivity. Zařízení je součástí oznámeného velkého investičního programu skupiny THIMM.

Nový stroj Masterfold 230 A4 značky Bobst ve výrobním závodě Všetaty zahájil svůj provoz velmi krátce po demontáži dosavadní lepičky klopových krabic (FKM). Již několik dní se na špičkovém stroji plně automaticky skládají a slepují udržitelné obaly z vlnité lepenky. Nová výrobní linka je v současnosti nejrychlejším zařízením v českém závodě a zvyšuje výrobní kapacitu až na 70 milionů obalů ročně.

FKM rozšiřuje možnosti i kapacitu

Společnost THIMM plánuje používat FKM pro standardní obaly ve velkých nákladech,
například se čtyřbodovým lepením a pracovní šířkou až 2,3 metru, které lze zpracovávat za plného chodu. Navíc lze realizovat komplexní zasilatelské obaly pro oblast e-commerce a Shelf-ReadyPackaging pro průmysl spotřebního zboží. „Díky této investici vzniknou pro naše zákazníky další kapacity na stávajících strojích pro výrobu individuálních speciálních obalů,“ říká Kornelius Thimm, generální ředitel skupiny THIMM. „Tato kombinace maximálně rychlých a efektivních standardů a vysoce kvalitních a sofistikovaných specialit nám pomáhá ještě lépe pokrýt řešení pro naše zákazníky.“ Inteligentní stroj během zpracování neustále kontroluje kvalitu lepení a vadné obaly vyřazuje bez zásahu člověka. Stroj také pracuje tišeji a energeticky úsporněji než jeho předchůdce.

Za lepičkou stojí nový automatický balicí stroj Bobst Speedpack, který zaměstnancům společnosti THIMM ulehčuje těžkou, fyzickou práci, a navíc zvyšuje stupeň automatizace a produktivitu: Ergonomicky navržený balicí stroj počítá a stohuje krabice, dále je stahuje a prostřednictvím nové dopravníkové techniky je automaticky předává k paletizaci. Podle výrobce to vše snižuje pracovní zátěž až o 60 procent a vylučuje zdravotní rizika, která mohou vzniknout z opakované zátěže.

Kornelius Thimm k tomu uvádí: „Kromě hospodárnosti se zaměřujeme také na ulehčení práce našim odborným pracovníkům. Všichni máme velkou radost z technických a ergonomických výhod, které nový stroj nabízí našim zaměstnancům. Doufáme, že díky usnadnění práce se pro perspektivní profesi v obalové branži rozhodne v budoucnu ještě více lidí. V současné době je ve výrobní oblasti skupiny THIMM po celé Evropě ještě mnoho volných pracovních míst.“

Lepší pokrytí regionálních potřeb na trhu
Po posledních velkých investicích tak představuje nový stroj další stavební kámen pro důsledné rozšiřování portfolia na českém trhu: V kombinaci s novou přepravní technikou, nejnověji nainstalovaným zvlňovacím strojem a digitálním laserovým výsekem tvoří stroje silnou jednotku pro rozšíření portfolia obalů pro spotřební průmysl, a tím pro ještě lepší pokrytí regionálních potřeb na trhu. Kromě pobočky ve Wörrstadtu tak ke strategii FKM skupiny THIMM přispívá i pobočka ve Všetatech. Do roku 2023 jsou ve Všetatech naplánovány další investice.

Zdroj  :THIMM