Podle předběžných údajů sestavených výzkumným střediskem MECS – Ucima uzavírá sektor průmyslu balících strojů tento rok s příjmy ve výši 9,05 miliardy eur, což je o 6 % více oproti historickému rekordu roku 2022. Rovněž objednávky jsou také na rekordních úrovních.

 

Tržby zajišťuje především export

„Tahounem“ tržeb italských výrobců balicích strojů je především export, který tvoří 81,3 % tržeb a očekává se, že do konce roku dosáhne 7,36 miliard eur, což je 12% nárůst oproti roku 2022. Tento nárůst exportu se týká téměř všech geografických oblastí oblasti. Na základě posledních dostupných údajů (od ledna do srpna) vzrostly exportní prodeje meziročně o 25 % v Severní Americe, o 17 % v Evropské unii, o 22 % v Asii a o 31 % v Jižní Americe. Naproti tomu tuzemské tržby klesly oproti roku 2022 o 14 % na 1,68 miliardy eur.

 

Rok 2024 je očekáván s optimismem

Průmysl také s optimismem hledí dopředu do roku 2024, protože má již zajištěny objednávky v horizontu  8,2 měsíce (další rekord). Nicméně vzhledem k neustále se měnícím geopolitickým scénářům je nutná jistá opatrnost a evropské země navíc čekají na konečné směrnice EU o používání obalů. Zdá se však, že nejnovější vývoj bere v úvahu specifické vlastnosti a technologie jednotlivých členských států, takže se nepředpokládá větší dopad modelu odpadového hospodářství na italský sektor.

Zdroj: SYBA