Společnost PST CLC Mitsui-Soko realizuje mimo jiné i přepravy v oblasti automotive segmentu. Jedním z jejich významných zákazníků je japonská společnost, dodavatel automobilových komponentů, která své výrobky dodává pro japonské i evropské automobilky.

PST CLC Mitsui-Soko pro přepravu produktů této firmy zajišťuje nejvíce námořní přepravy, dále přepravy letecké. Letecké přepravy jsou využívány v případě urgentních zásilek.

„Dodávky v automotive segmentu je potřeba velmi pečlivě plánovat, protože výroba v automobilkách nemůže být ohrožena. Je tedy potřeba dbát na dobré nastavení tranzitních časů. Covid v minulých letech extrémně narušil dodavatelské řetězce, ale na včasnost dodávek bylo potřeba dbát i v době před covidem. Správné plánování je základem efektivní logistiky. To platí nejen pro segment automotive,“ konstatuje Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Doplnil, že objem zásoby, který je plánován na určitý měsíc, je rozkládán do pravidelných týdenních vyplutí.
Ceny námořních přeprav klesly. „Dá se říct, že padly téměř na dno. Myslím si, že již dnes jezdí rejdaři pod svými náklady. Je to extrém oproti době covidové, kdy naopak sazby rapidně vzrostly,“ uvádí Jan Bláha.

Jan Bláha. Foto: PST CLC Mitsui-Soko

Elektromobilita přinese nové možnosti

Co se týče trendů, dá se očekávat, že z pohledu tranzitních časů dojde ke stabilizaci. „Aktuálně lodě obvykle připlouvají se zpožděním. S tím je potřeba v rámci plánování počítat. Zpoždění se pohybuje až kolem týdne. Očekávám, že postupně dojde ke stabilizaci,“ říká Jan Bláha a pokračuje: „Automobilový průmysl v Evropě aktuálně není v úplně dobré kondici. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Velké slovo z hlediska dalšího vývoje bude mít elektromobilita. V elektromobilitě vidíme z pohledu obchodních příležitostí nové možnosti. Plánují se výstavby nových továren, výrobci plánují v Evropě více investovat. Co se týče dalších oblastí automotive, vyhlídky jsou nejisté.“

Zdroj: Reliant

DPP