Invoitix
Poptávka po absolventech informatických, elektrotechnických a strojírenských oborů ČVUT na trhu práce neustává. Fakulta strojní (FS) a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí vstříc uspořádáním již třetího ročníku Kariérních dnů. Cílem akce, která se koná 9. a 10. dubna 2024 v prostorách obou fakult v Dejvicích, je umožnit přímý kontakt tří a půl tisíce studentů FEL a dvou a půl tisíce studentů FS se zaměstnavateli různých velikostí, od velkých českých průmyslových gigantů až po malé progresivní startupy.

„Neznám nikoho, kdo by po absolvování FEL nenašel práci, a potvrzují to i statistiky a průzkumy, které k tomu organizujeme. Kariérní dny nám dávají příležitost dále rozvíjet spolupráci s firmami a zprostředkovávat jejich kontakt s našimi studenty a studentkami. Cílem je, aby si již v průběhu studia udělali konkrétnější představu o příležitostech na pracovním trhu a získali podněty pro svůj další odborný rozvoj včetně témat svých závěrečných prací,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Podle prof. Petra Páty poptávka po absolventech FEL ČVUT v oblasti informatiky a elektrotechniky vychází z jejich kvality a specializace v oblastech technologických trendů, které budou utvářet budoucnost společnosti. Ať už to jsou nanotechnologie, umělá inteligence a energetika, telekomunikační sítě, bioinformatika či vesmírné technologie, všechny tyto oblasti lze na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak i informatiky na ČVUT jsou hodnoceny jako nejlepší v České republice.

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, doc. Miroslav Španiel, k přípravě třetího ročníku akce poznamenal: „Kariérní dny prokázaly, že po absolventech strojařských a elektrotechnických oborů ČVUT je stále enormní poptávka. Přes osmdesát průmyslových partnerů vloni prezentovalo své firmy a nabídky uplatnění, a přes pět tisíc studentů u nich vyhledalo informace a navázalo osobní kontakty. Průběh akce potvrdil, že Kariérní dny jsou užitečné nejen pro firmy, ale i pro naše studenty, proto budeme takové akce pořádat i nadále.“

Za velmi dobrými zkušenostmi s absolventy Fakulty strojní stojí podle děkana doc. Miroslava Španiela kvalitní studijní programy, které poskytují komplexní vzdělání pro návrh, přípravu a řízení výroby, konstrukci a vývoj nových strojů i aplikaci informatiky a umělé inteligence.

Hlavními partnery letošních Kariérních dnů budou společnosti ČEZ, Škoda Auto, GE, Valeo, Rohde & Schwarz, Qminers, ÚJV a Altron. Program zahrnuje prezentace firem, přednášky, skupinové i individuální diskuze a workshopy.

Zástupci firem budou studentům k dispozici oba dny od 9:00 do 16:00 hodin na chodbách u poslucháren obou fakult. Součástí Kariérních dnů Fakulty strojní a elektrotechnické ČVUT bude doprovodný program, ve kterém firmy osloví studenty svými odbornými tématy. Další informace o Kariérních dnech Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní, včetně registrovaných firem a jejich prezentací, najdete zde https://www.karierni-dny-fs-fel.cvut.cz/

Fotografie z loňského ročníku najdete zde. Zdroj Petr Neugebauer, FEL ČVUT

Zdroj: ČVUT

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP