Invoitix

Švýcarský koncern SBB vrátil své finance v roce 2023 poprvé od roku 2019 zpět do černých čísel. Oživení v koncernu táhly silné výkony v osobní dopravě. Výkon železničního carga byl v roce 2023 stále v červených číslech, a to i přes snižující se ztrátu v hospodaření SBB Cargo (-40 milionů franků loni oproti -191 milionům franků v roce 2022). Celkový přepravní výkon přitom poklesl o 7,5 procenta.

Podle koncernu SBB jsou hlavními příčinami ztrátového hospodaření SBB Cargo „cenový tlak, strukturální deficit v provozu jednotlivých vozových zásilek a všeobecné zpomalení ekonomiky“. Je třeba poznamenat, že SBB Cargo International také zaznamenalo nižší objemy přepravy ve srovnání s rokem 2022, když vykázalo pokles o 0,8 procenta. V tomto případě sehrálo velkou roli ve zpomalení poptávky po přepravě i omezení přeshraniční infrastruktury, například uzavření tunelu Gotthard a narušení provozu v sousedním Německu.

Překvapivé se může zdát, že i přes zhoršený výkon a klesající objemy se SBB Cargo v loňském roce podařilo výrazně snížit ztráty. Nelze však zapomínat, že ve zlepšeném hospodaření hraje roli značný odpis (kolem 130 milionů franků) v účetní hodnotě.

Prohlášení koncernu SBB, že strukturální deficit segmentu jednotlivých vozových zásilek (JVZ) způsobil loňský špatný výkon, svědčí o probíhající debatě ve Švýcarsku o tomto segmentu nákladní dopravy. V exkluzivním rozhovoru pro RailFreight.com loni v říjnu mluvčí SBB Cargo poznamenal, že „SBB hodlá odstranit strukturální deficit v nákladní dopravě s podporou Konfederace v segmentu JVZ“.

Prvním krokem vlády bylo vrátit společnost SBB Cargo plně do rukou státu, aby k ní byl snadnější přístup pro financování JVZ ze státních fondů. Dalším krokem by mělo být  zjednodušení struktury JVZ, aby se usnadnil proces financování odpovídajícím zefektivněním potřebných investic a poskytnutím jasného účetního oddělení segmentu JVZ při žádosti podniku o kompenzace ztrát JVZ. Koncern SBB to uvedl ve své poslední výroční zprávě a uznal, že deficity JVZ je třeba řešit co nejdříve a že švýcarská vláda v tom bude hrát velkou  roli.

VAP, sdružení švýcarských přepravců, souhlasí s tím, že podmínky pro segment JVZ se musí podstatně zlepšit. Nesouhlasí však s přístupem SBB. VAP se domnívá, že SBB Cargo je i nadále „problémovým dítětem“ skupiny, a myslí si, že přímé zapojení státu a dotování JVZ nepomůže. Navíc nesouhlasí s restrukturalizací segmentu JVZ.

Místo toho sdružení přepravců argumentuje jiným pohledem na situaci, která bude zahrnovat stále menší zapojení státu. „Požadujeme cílené, degresivní a dočasné překlenovací financování pro udržitelnou transformaci JVZ směrem k rentabilitě a soběstačnosti. Jen tak se může segment JVZ modernizovat a růst,“ uvedlo sdružení VAP.

Podrobnosti zde

Zdroj: ŽESNAD

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP