Konference IRFC 2022 se koná od 5. do 7. října 2022, tedy v polovině českého předsednictví v Radě EU, jehož je oficiální akcí. Bude proto již možné částečně posoudit, zda priority ČR pro dopravu, a zvláště pak pro železnici, byly v rámci předsednictví nastaveny správně. Jednou z priorit ČR v rámci předsednictví je také oblast výzkumu a inovací, což je téma, které otevírá diskusi o důležitosti digitalizace, automatizace a propojení na jiné obory v dopravním systému Evropy, co vše rozvoj železnice podporuje a co mu naopak v některých případech brání. Velkým přínosem konference bude příležitost pro diskuzi  zástupců všech oblastí železničního sektoru na jednom místě.   

Konference IRFC je dlouhodobě zaměřena na všechny důležité a strategické oblasti železničního systému. V souhrnu se jedná o několik však velmi odlišných částí. Druhý den konference budou mít účastníci možnost diskutovat o výzkumu a inovacích u ranní kávy s Carlem Borghinim, výkonným ředitelem Europe´s Rail JU (ERJU). Carlo Borghini moderuje také navazující třetí sekci konference. Ta nabídne množství témat a řečníků z různých oblastí výzkumu a inovací. Philippe Froissard z DG RTD bude hovořit o synergiích, které jsou pro železniční sektor velmi důležité. Miroslav Haltuf, zástupce České republiky v Europe´s Rail JU, Europe´s Rail States Representatives Group, zmíní nejvýznamnější změny v evropském partnerství oproti předchozímu období. Účastníci se také budou moci dovědět o zkušenostech zakládajících členů partnerství Europe´s Rail JU, ale také o tom, zda a jak může vodík přispět k rozvoji nízkoemisní železnice (prezentaci přednese pan Petr Mervart z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR). Stranou nezůstane ani propojení na moderní satelitní technologie, které podporuje EUSPA a zmíněny budou praktické zkušenosti firem zapojených do výzkumu a inovací. V moderované diskusi pak bude dán prostor na případná doplňující vysvětlení a odpovědi na otázky z auditoria.

www.IRFC.eu