Druhý ročník konference Lidových novin a MF DNES uspořádalo dne 15. listopadu České vysoké učení technické v Praze.

Na programu dnešní diskusní konference byla tato témata:

  • Energetická bezpečnost a soběstačnost ČR a EU prizmatem války na Ukrajině
  • Nové technologie a řešení pro bezemisní a udržitelnou ekonomiku
  • Udržitelné řešení mobility a dopravní infrastruktury

Konferenci zahájil rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, který vyzdvihl význam pojmů odolnost a ekologičnost v rámci technologického rozvoje. Vyzval k vývoji zelených technologií šetrných k přírodě, které umožní udržitelný rozvoj.

V diskusním panelu zasedli:

René Neděla, náměstek ministra pro řízení Sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Radek Špicar, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy

Andrea  Gontkovičová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Philip Morris ČR

Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu

Martin Pacovský, předseda představenstva, Pražská plynárenská, a. s.

Magdaléna Frouzová, Zastoupení Evropské komise v ČR

Náměstek MPO René Neděla se soustředil na cíl dosažení klimatické vyrovnanosti do roku 2050, k čemuž ČR potřebuje nejen budovat nové OZE, ale i zajistit dodávku v režimu 24/7, což není představitelné bez jaderné energetiky. MPO vnímá i potřebu investic do distribuce. Aktuálně MPO sleduje vývoj modulárních reaktorů s realistickým nasazením v roce 2040. K alternativním zdrojům energie uvedl, že pokud by průmysl v Ostravě přešel na vodík, jeho spotřeba by se v ekvivalentu rovnala produkci JE Temelín.

Podle víceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara již začal přesun podniků za levnější energií, když uvedl 2 příklady odchodu firem z ČR do USA a Vietnamu. Průmysl negativně vnímá složité a časově náročné povolování staveb. Podle víceprezidenta Špicara je tahounem dekarbonizace finanční sektor, který sleduje snižovaní uhlíkové stopy své a svého úvěrového portfolia. Svaz průmyslu a dopravy prosazuje jednotné evropské řešení regulace cen energií, které by zajistilo stejné nediskriminační podmínky pro subjekty na jednotném trhu EU.

Video je k dispozici zde.