[quote]Profesní vzdělávání v podobě programů MBA (Master of Business Administration) je mezi manažery a specialisty v různých oborech stále vyhledávanějším nástrojem pro rozšiřování znalostí a kariérní rozvoj. Nejinak je tomu i v oblasti dopravy a logistiky, kde se oborově zaměřené MBA programy stávajícím dál tím populárnější. Při výběru programu je rozhodující především kvalita výuky a lektorské zázemí, jež pro manažery, vedoucí pracovníky či podnikatele bude znamenat skutečný přínos.[/quote]

 

Mezi špičku v oblasti postgraduálního vzdělávání se řadí pražský Business Institut EDU, specializující se na profesní vzdělávací programy MBA, BBA, DBA a LLM. Devět let po svém založení patří institut mezi největší MBA školy v České republice. O výhodách a možnostech pro zájemce o studium MBA v oblasti dopravy a logistiky jsme hovořili s ředitelem Business Institutu EDU, Ing. Ivo Duchečkem.

Mohl byste krátce představit program MBA Doprava, spoje a logistika?

Program je zaměřen na oblast dopravy a především efektivní využití logistiky v jednotlivých firemních procesech. Nechybí fokus na aktuální témata postupující digitalizace oblasti, logistiky 4.0, zpracování a analýzy dat i proměn logistických zařízení.

Dále se studenti věnují využití znalostí k efektivnímu zavádění logistických procesů a trendů do jednotlivých činností firmy. Součástí programu jsou také moduly věnované oblasti controllingu v logistice a zmiňovaným nejmodernějším logistickým technologiím.

 

Co se studenti zde mohou naučit?

Především získají aktuální poznatky a know how z oboru. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem profesionálního týmu lektorů nabízí Business Institut EDU koncept studia, jež promítá a řeší problémy přímo z aktuální praxe. Studium tak získává na atraktivitě, kdy lektoři používají příklady z reálných situací. Naši lektoři samozřejmě neopomíjejí ty nejaktuálnější trendy a jejich dopady na obor – v oblasti logistiky jsou to témata využívání velkých dat (big data) pro zkvalitňování řízení a procesů, digitalizace a personalizace služeb, nových doručovacích konceptů apod. Každý student si může najít téma, jež ho zaujme, a to rozebírat v rámci lektorských setkání i zpracovat v závěrečné práci.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu a pro koho je program určen?

Program je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, speciality i podnikatelé v oboru, jež si chtějí rozšířit znalosti, získat nové cenné kontakty pro své podnikání a kariérní rozvoj. Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program nebo program BBA. Požadované vzdělání může být nahrazeno dostatečnou relevantní praxí, kterou je nutno doložit.

 

Jaké je uplatnění studentů na trhu práce po dokončení programu?

Velice dobré. I přes aktuální nízkou nezaměstnanost a množství pracovních nabídek, se zájemci, kteří usilují o výraznější kariérní posun, bez podobného typu studia neobejdou. Přes 85% našich studentů nám potvrdilo, že se jim investice do studia zhodnotila, ať již v podobě nárůstu osobního nebo firemního příjmu, tak i nových kontaktů, jež jim pomohly v další kariéře nebo budování nových obchodních vztahů.

 

Čím se může Business Institut pochlubit?

Business Institut se může pochlubit skutečně kvalitním lektorským zázemím, moderními výukovými metodami a možností studia MBA on-line formou. Mezi největší a nejprestižnější MBA školy jsme se dokázali vypracovat právě díky silnému lektorskému týmu, který aktuálně zahrnuje 180 osobností z různých oblastí.

 

Které studijní programy Business Institut dále nabízí?

Celkově nabízíme 20 oborově zaměřených MBA programů. Kromě dopravy a logistiky patří mezi vyhledávané studium MBA v oblasti managementu, projektovém řízení, financí a controllingu nebo IT. Výrazně roste poptávka po kvalitním studiu MBA on-line formou. Jako jedna z mála škol nabízíme možnost online studia (MBA Executive management on-line) s reálnou výukou ve virtuální učebně.

 

Co děláte proto, aby se u vás studenti cítili co nejlépe a získali ještě něco navíc?

Naši studenti oceňují networkingové aktivity a bonusové semináře nad rámec průběžných lektorských setkání. V příjemné a neformální atmosféře nahlédnou do „kuchyně“ úspěšným osobnostem českého byznysu. Důležitou roli hraje i nadstandardní výukové zázemí naší školy, jež se nachází v samotné blízkosti centra metropole, s výbornou dostupností a profesionálním přístupem vedení školy i studijního oddělení.

DPP