Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Podle údajů Eurostatu z 1.března byla sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v eurozóně   v lednu 2018 8,6%, ve srovnání s prosincem 2017 byla stabilní a proti lednu 2017 poklesla z 9,6%. Jedná se o nejnižší sazbu zaznamenanou v eurozóně od prosince 2008.[/quote]

Míra nezaměstnanosti EU28 byla v lednu 2018 7,3%, v porovnání s prosincem 2017 byla stabilní a nižší oproti lednu 20178,1%. To je i nadále nejnižší hodnota zaznamenaná v EU28 od října 2008.
Eurostat odhaduje, že bylo v lednu 2018 nezaměstnaných 17,931 milionů mužů a žen EU28, z nich 14,111 milionu v eurozóně. V porovnání s prosincem 2017 se počet nezaměstnaných osob snížil o 19 000 v EU28, z toho o 10 000 v EA19. Ve srovnání s lednem 2017 poklesla nezaměstnanost v EU28 o 1,867 milionů a o 1,429 milionu v eurozóně.

Členské státy

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v lednu 2018 v České republice (2,4 %), na Maltě (3,5 %) a v Německu (3,6 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v Řecku (20,9 % v listopadu 2017) a Španělsku (16,3%).Ve srovnání s před rokem míra nezaměstnanosti klesla ve všech členských státech. Nejvíce poklesly na Kypru (z 12,6% na 9,8%), v Řecku (z 23,3% na 20,9% v období od listopadu 2016 do listopadu 2017), v Chorvatsku (z 12,2% na 9,8%), Portugalsku (z 10,1% na 7,9%) a Španělsku (z 18,4% na 16,3%).V lednu 2018 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,1%, stabilní ve srovnání s prosincem 2017 a poklesla z 4,8% v lednu 2017.

 

Nezaměstnanost mladých

V lednu 2018 bylo v EU28 nezaměstnaných 3 466 milionů mladých (do 25 let), z nichž bylo 2,535 milionů v eurozóně. Ve srovnání s lednem 2017 se nezaměstnanost mladých lidí v EU28 snížila o 333000 a v eurozóně o 280 000. V lednu 2018 byla míra nezaměstnanosti mládeže 16,1% v EU28 a 17,7% v eurozóně v porovnání s 17,6% a 19,9% v lednu 2017. V lednu 2018 byly nejnižší hodnoty v ČR (5,8% ), V Estonsku (6,5% v prosinci 2017) a v Německu (6,6%), zatímco nejvyšší byly v Řecku (43,7% v listopadu 2017), ve Španělsku (36,0%) a v Itálii (31,5%).

Metody a definice

Eurostat počítá harmonizovanou míru nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozónu a EU. Míra nezaměstnanosti vychází z definice doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření je založeno na harmonizovaném zdroji, průzkumu pracovních sil Evropské unie (LFS).
Na základě definice ILO Eurostat definuje nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74 let, které:
– jsou bez práce;

– jsou k dispozici k zahájení práce v průběhu následujících dvou týdnů;

– a aktivně hledali zaměstnání v určitém čase během posledních čtyř týdnů.

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob jako procento pracovní síly.
Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které se týkají osob ve věku 15 až 74 let.

Míra nezaměstnanosti mládeže je počet osob ve věku 15 až 24 nezaměstnaných jako procento pracovní síly stejného věku. Míra nezaměstnanosti mládeže by tedy neměla být interpretována jako podíl nezaměstnaných na celkové populaci. Nejsou-li pro členský stát k dispozici údaje za poslední měsíc, agregáty EU a EA se vypočítají podle posledních údajů dostupných pro daný členský stát.

Poznámky podle zemí

U Německa, Nizozemska, Rakouska, Finska, Švédska a Islandu: namísto volatilnějších sezónně očištěných údajů se používá složka trendů.

Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: namísto čistých měsíčních ukazatelů se používají 3měsíční klouzavé průměry údajů o VŠPS.

Ve srovnání se sazbami zveřejněnými v tiskové zprávě 22/2018 ze dne 31. ledna 2018 byla nezaměstnanost v prosinci 2017 revidována z 8,7% na 8,6% u EA19 a zůstala nezměněna v EU28. Mezi členskými státy byla výše sazby za Řecko, Lotyšsko, Rakousko a Portugalsko revidována o více než 0,1 % (u všech o 0,2 %, údaje za říjen pro Řecko). Míra nezaměstnanosti byla pro Kypr snížena o více než 0,1 8 (o 0,8 %), Dánsko a Litva (o 0,3 %), Francie a Lucembursko (o 0,2 %).

Česká republika má, pokud se používá metodika ILO závazná v EU, 128 000 nezaměstnaných osob, z toho18000 mladistvých do 25 let. Dospělých nezaměstnaných by tedy bylo cca 110 000.

K 31.prosinci 2016 měla celkem 10578820 obyvatel, z toho 5193012 mužů a 5378133 žen. Počty se určitě moc nezměnily a když, tak ze zvyšující se naděje na dožití, což nabídku na trhu práce nezvýší. A imigrace byla cca 10000. Takže data lze s malým rizikem použít.

Z evidovaných nezaměstnaných dospělých 110000 při míře nezaměstnanosti u mužů 1,8% a žen  3,1% připadlo na muže cca 49,09 %, žen 50,91 %, tedy přes 40000 a u žen necelých 70000 osob.. (Jen pro úplnost 5,8 % mladistvých je z jiného základu, nelze ji tedy jakkoliv přičítat).

Ale neobsazených volných míst se odhaduje cca 213000. A už životem poučený marxista prof. Ota Šik požadoval v roce 1968 v rámci ekonomického Pražského jara k nelibosti bratrských okupantů 500 mil. USD na úvěr a 3 % frikční nezaměstnanost k restrukturalizaci.

Co tahle pomoci členským států s nejvyšší nezaměstnaností mládeže přijetím těch starších, které lze rekvalifikovat během několika let, protože jazyková bariéra vůči Řekům a Italům se překonala u mnoha desetitisíců dospělých s tím, že si náklady na kvalifikaci a rekvalifikaci odpracují v zaměstnání?

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP