Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Mezinárodní letiště v Karlových Varech získalo od Úřadu pro civilní letectví ČR osvědčení o provozní způsobilosti podle aktuálních norem Evropské unie. Některé z přísných podmínek ale splní letiště až dodatečně, například rozšíření a prodloužení přistávací dráhy, uvedla v tiskové zprávě Veronika Severová z krajského úřadu Karlovarského kraje.[/quote]

Certifikát musela do konce roku 2017 získat všechna veřejná letiště na území Evropské unie, jež slouží obchodní letecké dopravě, mají dráhu se zpevněným povrchem o celkové délce více než 800 metrů a odbaví ročně přes 10.000 cestujících.

,,Předáním certifikátu byly završeny téměř dva roky trvající přípravné práce, zahrnující realizaci stavebních úprav, zpracování nové dokumentace překážkových ploch, letištní příručky s postupy pro personál a vypořádání všech nálezů dle požadavků předpisového rámce Evropské agentury pro bezpečnost letectví,“ uvedl ředitel letiště Václav Černý.

Udělením osvědčení ale práce na zajištění bezpečného provozu na letišti nekončí. Součástí rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ČR je i několik výjimek z požadavků nařízení, jež letiště částečně nebo vůbec nesplňuje.

,,Pro tyto výjimky byly zpracovány nezbytné bezpečnostní analýzy a stanovena potřebná preventivní a nápravná opatření. Převážná většina z nich pak bude postupně odstraňována v rámci jednotlivých investičních akcí,“ uvedla Severová.

Bude nutné například instalovat jednoduchou světelnou přibližovací soustavu pro dráhu 11 nebo rozšířit a prodloužit ranvej. Tyto investice by se na letišti měly realizovat v následujících letech. Mezinárodních letišť splňující nové evropské normy je v Česku pět, kromě Karlových Varů ještě v Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP