Každoroční průzkum Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) nedostatku řidičů ukazuje, že neobsazených pozic řidičů komerčních vozidel po celém světě nadále přibývá alarmujícím tempem. Průzkumem mezi více než 1 500 provozovateli komerční silniční dopravy ve 25 zemích Ameriky, Asie a Evropy IRU zjistila, že nedostatek řidičů nákladních vozidel se v roce 2021 zvýšil ve všech regionech s výjimkou Eurasie.

V Evropě vyskočil od roku 2020 do roku 2021 o 42 procent, přičemž počet otevřených neobsazených míst řidičů dosáhl 71 000 v Rumunsku, 80 000 v Polsku i Německu a 100 000 ve Velké Británii. V Mexiku se nedostatek míst zvýšil o 30 procent a dosáhl 54 000; v Číně o 140 procent a dosáhl 1,8 milionu. Vyšší mzdy řidičů v roce 2021, zejména v Evropě a USA, nevedly ke snížení počtu nedostatkových míst.

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto uvedl: „Chronický nedostatek řidičů komerčních vozidel se zhoršuje, miliony pozic zůstávají neobsazeny. To vystavuje již tak napjaté ekonomiky a komunity vyššímu riziku inflace, problémům se sociální mobilitou a kolapsu dodavatelského řetězce.!

Pokud jde o odhad pro letošní rok, tak zatímco firmy v Argentině a Číně předpovídají mírné zlepšení, provozovatelé ve většině regionů očekávají, že nedostatek řidičů nákladních automobilů bude nadále narůstat – například v Turecku 15 procent, v Mexiku o 32 procent a v Eurasie a Evropě o 40 procent.

V osobní dopravě bude v Evropě v roce 2021 neobsazeno 7 procent míst řidičů autobusů a autokarů. Provozovatelé očekávají, že v roce 2022 dosáhne tento podíl ve sledovaných zemích 8 procent.

Také žen řidiček je stále málo

Méně než 3 procenta řidičů nákladních automobilů tvořily v roce 2021 ženy ve všech regionech, s významnými výjimkami v Číně (5 procent) a v USA (8 procent). V Evropě byl podíl žen mezi řidiči autobusů a autokarů ještě lepší, a to 12 procent. Všechny tyto podíly jsou však stále hluboko pod průměrem v odvětví dopravy, zejména v Evropě a USA, kde ženy tvoří 22 procent, respektive 28 procent všech pracovníků v dopravě.

Demografická časovaná bomba

Mladí řidiči mladší 25 let zůstávali ve většině regionů v malé menšině, představují 6 nebo 7 procent řidičů nákladních vozidel. Na druhou stranu je ve všech regionech s výjimkou Číny a Mexika dvakrát až pětkrát více starších řidičů nad 55 let. V USA a Evropě tvoří starší řidiči přibližně třetinu pracovní síly. Evropa má nejvyšší průměrný věk řidičů, a to 47 let.

Prohlubující se věkový rozdíl je závažnější v osobní dopravě. V Evropě budou v roce 2021 pouze 3 procenta řidičů autobusů a autokarů mladší 25 let, což je o polovinu méně než v celém odvětví dopravy. Řidiči starší 55 let však tvořili 32 procent pracovní síly, přičemž průměrný věk řidiče byl 50 let.

Podle provozovatelů silniční dopravy je současná krize nedostatku řidičů způsobena nedostatkem kvalifikovaných řidičů ve všech regionech, s výjimkou Číny a Turecka, které jako hlavní příčinu uvedly podmínky pro řidiče, respektive image profese.

„Provozovatelé silniční dopravy dělají své, ale vlády a úřady se musí nadále soustředit zejména na zlepšení parkovací infrastruktury, přístup ke školení a podporu většího počtu žen a mladých lidí v této profesi,“ uzavřel Umberto de Pretto.