Ve dnech 7. až 9. června 2022 se v prostorách brněnského výstaviště uskuteční akce, která nemá v českém železničním prostředí obdoby. Jedinečný koncept spojí mezinárodní veletrh železničních kolejových vozidel pro širokou i odbornou veřejnost, odbornou konferenci a společenské setkání na B2B rovině, a to vše v jednom jediném a moderním areálu.

„Akci podobného rozměru u nás ještě nikdo neuspořádal. Půjde o největší mezinárodní železniční veletrh v České republice, který inovativně propojuje segmenty B2B, B2G a B2C komunikace v rámci prezentace jednotlivých společností. Velkou výhodou je současně fakt, že všechny části akce proběhnout v rámci jednoho  areálu, navazují na sebe a vzájemně se doplňují. Nikdo tak nebude muset cestovat přes centrum města na další část programu. Jako neméně důležité vnímám dostatečné hotelové kapacity v bezprostředním okolí výstaviště v Brně,“ představuje koncept akce Michal Sirovátka, ředitel RAIL BUSINESS DAYS.

„Veletržní část přístupná i široké veřejnosti nabídne vnitřní a venkovní expozice výrobců kolejových vozidel, provozovatelů železniční osobní i nákladní dopravy, subjektů a společností zaměřených na správu a výstavbu infrastruktury, vývojových a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí i úřadů. Jedním z velkých lákadel, nejen pro návštěvníky z řad veřejnosti, bude zajisté venkovní expozice železničních kolejových vozidel a další techniky. Na 800 metrech kolejí se přímo v areálu představí až desítky osobních, nákladních i dalších speciálních vozidel,“ zve návštěvníky Stanislav Zapletal, garant RAIL BUSINESS DAYS.

„Mimo veřejné veletržní části jsme připravili odbornou konferenci. Přednášet a následně diskutovat zde budou špičky v železničním oboru. Soustředit se budeme na aktuální témata z firemního i institucionálního prostředí, sdílení informací, podnětů a řešení současných problémů,“ doplňuje podrobnosti konferenční části Michal Sirovátka, ředitel RAIL BUSINESS DAYS.

Neformální zóna  poté nabídne přítomným zástupcům společností a institucí možnost kdykoli během dne navázat na veletržní a konferenční program a uskutečnit  nerušené osobní setkání na bázi B2B či B2G.

Pro více informací včetně nákupu vstupenek, získání vstupu na konferenci a registraci mezi vystavovatele navštivte naše webové stránky www.railbusinessdays.cz.

DPP