Jedním z oborů, které bezesporu těží ze současné situace, je logistika. Lidé stále omezují vzájemný fyzický kontakt, a tak objem doručovaného zboží výrazně roste. Všimněme si v této souvislosti dvou důležitých souvislostí: V oboru logistiky se nyní nabízejí zcela nové příležitosti, současně se ovšem zvyšuje snaha dělat logistiku správně.

 

V logistice, stejně, jako ve většině oborů lidské činnosti, je základním předpokladem úspěchu schopnost přizpůsobit se změnám a ochota učit se nové věci. Současný tlak s sebou přitom přináší požadavek získávat, pokud možno v co nejkratší době užitečné a v praxi použitelné know-how, a to nejlépe od odborníků, kteří se v dané oblasti pohybují.

 

Uvedený požadavek ideálně naplňuje studium MBA, protože právě tyto vzdělávací programy kladou důraz nejen na prohloubení dosud nabytých znalostí, ale především na získání v praxi využitelných dovedností. Ve špičkových MBA školách pak výuku zajišťují odborníci z praxe, kteří jsou schopni se se studenty podělit o cenné zkušenosti získané dlouholetou prací v oboru.

 

I proto lze jednoznačně doporučit studijní program MBA Doprava, spoje a logistika na Business Institutu. Studium tohoto oboru je vhodné pro manažery, kteří dopravu a logistiku využívají pro naplňování primárních cílů ve firmě, případně pracují přímo v oblasti dopravních a logistických služeb. K základním okruhům zájmu zde patří efektivní využití logistiky v jednotlivých firemních procesech, dopravní ekonomika, specifika různých typů dopravy, efektivní zavádění logistiky do jednotlivých firemních činností nebo logistika 4.0. Je tedy zřejmé, že je tento program prakticky využitelný v široké škále oborů.

 

Na Business Institutu ovšem můžete studovat i celou řadu dalších programů MBA a v nabídce jsou rovněž programy BBA, navržené jako příprava na MBA, LLM, zaměřené na právo, a DBA, nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Lze si tedy vybrat jak z bohaté nabídky oborů, tak úrovní vzdělání.

 

Protože MBA programy míří i na časově zaneprázdněné podnikatele a manažery, je v nabídce rovněž studium online. Studovat lze přitom 100% online nebo kombinovanou formou. Všichni studenti Business Institutu mají k dispozici online portál, který slouží jako vzdělávací i komunikační prostředí, v němž si lze snadno vyřídit cokoli ohledně studia. K dispozici je tu i online knihovna s více než 5200 tituly v českém jazyce. Online jsou tu k dispozici také další studijní materiály a školou natočené videopřednášky, interaktivní prezentace, sylaby, bonusová videa a audiovizuální doplňky ke studiu.

 

Posunout se v náročném, ale zajímavém oboru logistiky výrazně vpřed, může být snazší, než se vám možná až dosud zdálo. Využijte příležitosti a přihlaste se ke studiu MBA na Business Institutu ještě dnes!