[quote]Logistika není jen o skladování a přepravě, je to umění řešit co nejefektivněji dodavatelský řetězec i optimální distribuci zboží k zákazníkům za předpokladu bezprostředního toku dat a informací. Nedílnou součástí je v moderní logistice i schopnost dosahovat dlouhodobé strategie a současně plnit urgentní cíle.[/quote]

Každé průmyslové odvětví má svá specifika a logistika musí přesně odpovídat konkrétním požadavkům na balení, tranzitní čas, druh přepravy, teplotu, pohyb informací apod. Dobrá logistická firma analyzuje a navrhuje optimální řešení pro daný obor, zboží, lokalitu a termín, přičemž nezapomíná na otázky společenské odpovědnosti a jde ve shodě s požadavky v oblasti životního prostředí.

„Trendem je zeštíhlení materiálových toků a efektivní alokace zdrojů. My však jako stěžejní procesy vnímáme procesy. Správně nastavené a optimální logistické procesy totiž nejen uspoří náklady, ale přinášejí podnikům i dobré jméno a konkurenční výhody – díky včasnému dodání zásilek, otevřené a férové komunikaci, rychlému sdílení informací a kvalitnímu servisu,“ říká Alexandros Koranis, ředitel GTL, spol. s r. o.

 

Logistická firma by neměla být jen dodavatelem, ale více partnerem, který pomáhá firmě dosahovat lepšího konkurenčního postavení spolehlivými, včasnými a přesnými dodávkami materiálu, výrobků, zboží či náhradních dílů. A sama musí sledovat logistické trendy, které v současnosti spatřujeme v oblasti skladových systémů, nových IT řešení pro sklady a distribuční centra. Někdy je výhodné spolupracovat s firmou, která působí globálně, jindy je ve specifických teritoriích lepší využít specialistu, který má lokální znalosti a zaměstnance s odpovídajícími zkušenostmi.

„V naší firmě jdeme cestou lokální specializace. Nejsme tedy globálním hráčem, ale zaměřujeme se na skladovou logistiku a silniční přepravu kusových i kamionových zásilek mezi Českou republikou a nejvýznamnějšími zeměmi Balkánského poloostrova, kde se snažíme být pro zákazníky jistotou a partnerem,“doplňuje David Meduna, manažer kvality GTL.

GTL nabízí přepravy ekonomickou formou sběrné služby a se znalostmi balkánských jazyků a mentality. Zaměřuje se na Turecko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonii, Moldávii a Srbsko. Dalšími službami GTL je skladování a cross-docking vč. služeb s přidanou hodnotou – kompletování, ochranné balení, přebalení, kontrola kvality a etiketování – sklad v Říčanech u Prahy nedaleko D1.

Zdroj: GTL, spol. s.r.o.