[quote]Maďarsko posiluje svůj potenciál, jako intermodální tranzitní centrum, investováním do železnic v zemi. V tomto článku Botond Kovacs-Mate, ředitel pobočky AsstrA-Associated Traffic AG v Maďarsku, analyzuje důsledky současných maďarských infrastrukturních projektů pro obchod mezi Čínou a Evropou.[/quote]

Obchodní vztahy mezi Maďarskem a Čínou rok od roku posilují. V současné době je Čína největším maďarským obchodním partnerem mimo EU a Maďarsko je po Polsku a České republice jejím třetím největším obchodním partnerem v oblasti střední a východní Evropy. Pokud jde o objem, primárním exportem Maďarska do Číny jsou výrobky z plastu, strojírenské výrobky a dřevo. Maďarskému dovozu z Číny dominuje strojírenské zboží a chemické výrobky.

Drtivá většina vlaků z Číny do Maďarska překračuje hranice EU v polském městě Małaszewicze poblíž hranic s Běloruskem. Jedná se o největší železniční suchý přístav na světě, kde lze zboží překládat ze širokorozchodných vlaků do standardních. Kapacita zařízení je však omezená a investice do infrastruktury jsou stále důležitější. Je třeba vybudovat centrální logistický terminál, který zlepší přepravní toky do a ze severních polských přístavů a logistických terminálů, a je třeba urychlit modernizaci železničních tratí. Tyto investice budou značné, nicméně nedostatečné a účastníci dodavatelského řetězce aktivně hledají další alternativy. Investováním značných finančních prostředků do železniční infrastruktury si Maďarsko klade za cíl více využívat železnice pro přepravu zboží z Číny a předběhnout Polsko jako klíčové evropské logistické centrum.

V tomto závodě o „obchodní monopol“ v asijské železniční dopravě byla jednou z prvních maďarských investic modernizace železniční trati Budapešť-Bělehrad. Tato investice začala v roce 2013 a byla z velké části financována čínskou půjčkou. Navzdory všem stavebním zpožděním se předpokládá dokončení projektu do roku 2025. Hlavním cílem podniku je zkrátit dobu přepravy do střední a východní Evropy využitím řeckého přístavu Pireus a poskytnutím přímého přístupu.

Mezitím kvůli rychle rostoucímu objemu nákladu v roce 2020 a nedostatečné kapacitě na stávajících dopravních koridorech mezinárodní podniky hledaly alternativní trasy například přes Ukrajinu. Na začátku ledna 2021 zahájilo Maďarsko stavbu kontejnerového terminálu východo-západní brány ve Fenyeslitke, 20 km od ukrajinských hranic. Pokrok byl rychlý a v květnu byla zprovozněna železniční trať normálního rozchodu, která spojila nádraží Fényeslitke s novým terminálem. Zařízení umožní překládku kontejnerů ze širokorozchodných tratí na tratě standardního rozchodu. Cílová kapacita nového terminálu má činit 1 milion TEU ročně.

AsstrA Hungary, úzce spolupracující s dobře rozvinutou sítí poboček v jiných zemích, se neustále snaží poskytovat zákazníkům řešení, která splňují jejich jedinečné požadavky a jsou přizpůsobena aktuálním tržním podmínkám, ať už podnikají kdekoli.

 

Zdroj  :AsstrA