[quote]První odhad vývozu zboží do zbytku světa v červnu 2017 v eurozóně (EA19) činil 187,2 miliardy EUR, což představuje nárůst o 3,9 % oproti červnu 2016 (180,2 miliardy EUR). Dovoz ze zbytku světa činil 160,7 miliardy EUR, což představuje nárůst o 6,2 % oproti červnu 2016 (151,3 miliardy EUR). V důsledku toho zaznamenala eurozóna v obchodě se zbytkem světa přebytek ve výši 26,6 miliardy EUR v červnu 2017 v porovnání s + 28,9 miliardy EUR v červnu 2016. V červnu 2017 se obchod uvnitř eurozóny zvýšil na 157,5 miliardy EUR, což je o 3,5 % více než v červnu 2016.[/quote]

Mezinárodní obchod se zbožím eurozóny, mld. EUR

V lednu až červnu 2017 vzrostl vývoz zboží do zbytku světa na 1 087,1 mld. EUR (nárůst o 7,9 % v porovnání s lednem až červnem 2016), zatímco dovoz vzrostl na 979,4 mld. EUR (nárůst o 11,6% Ve srovnání s lednem až červnem 2016). Výsledkem je, že eurozóna zaznamenala v lednu až červnu 2016 přebytek 107,7 mld. EUR, zatímco v lednu až červnu 2016 dosáhl výše 129,3 mld. EUR. V lednu až červnu 2017 se obchod uvnitř eurozóny zvýšil na 927,4 mld. EUR, o 7,5 % vice proti červnu 2016.

Evropská unie

První odhad vývozu zboží mimo EU28 v červnu 2017 činil 158,0 mld. EUR, což je o 4,0 % více než v červnu 2016 (151,9 mld. EUR). Dovoz ze zbytku světa činil 150,9 mld. EUR, což představuje nárůst o 3,9 % oproti červnu 2016 (145,2 mld. EUR). Výsledkem je, že EU28 dosáhla v červnu 2017 přebytku ve výši 7,1 mld. EUR v obchodě se zbytkem světa, zatímco v červnu 2016 se zvýšil o 6,7 mld. EUR. V červnu 2017 se obchod uvnitř EU 28 zvýšil na 286,2 mld. EUR, +3,9 % ve srovnání s červnem 2016.

 Mezinárodní obchod se zbožím EU28, mld. EUR

V lednu až červnu 2017 vzrostly vývozy zboží mimo EU27 na 931,1 mld. EUR (nárůst o 9,6 % v porovnání s lednem až červnem 2016), zatímco dovoz vzrostl na 928,7 mld. EUR (nárůst o 10,7 % ve srovnání s lednem až červnem 2016). V důsledku toho zaznamenala EU28 přebytek ve výši 2,5 miliardy EUR v porovnání s 11,0 miliardy EUR v lednu až červnu 2016. V lednu až červnu 2017 vzrostl obchod uvnitř EU na 1 675,5 miliardy EUR, v porovnání s lednem až červnem o + 7,0 % 2016

Metody a definice

Od zavedení Intrastatu pro obchod uvnitř EU k 1. lednu 1993 byla hodnota zásilek trvale vyšší než hodnota příchozích. Teoreticky, vzhledem k tomu, že jsou údaje odesílání FOB a příjmu CIF, měla by být hodnota příchozích zásilek mírně vyšší než hodnota odeslaných zásilek. Eurostat využívá odeslané zásilky jako spolehlivější měřítko celkového obchodu uvnitř EU, neboť na celkových úrovních má celkový objem odesílání lepší pokrytí než celkové převzetí. Vzhledem k těmto rozdílům v obchodu uvnitř EU může dojít k obtížím při interpretaci údajů v absolutních číslech na úrovni jednotlivých členských států. Je třeba, aby obchodní bilance jednotlivých členských států byly vykládány opatrně. Stejná opatrnost platí i pro obchodní bilanci eurozóny, která zahrnuje i obchod uvnitř EU.

Národní koncepce se mohou lišit od harmonizované metodiky používané Eurostatem, což vede k rozdílu mezi údaji v tomto vydání a údaji zveřejněnými na národní úrovni, a to jak pro nezpracované údaje, tak pro sezónně očištěné řady.

Výrobky jsou klasifikovány podle Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC), revize 4.

Bilance sezónně upravená, mld.€