Další ročník mezinárodního veletrhu FACHPACK, který je zaměřen na obaly a obalové technologie, se uskuteční v termínu od 24. do 26. 9. 2024 v Norimberku.

V případě vyplnění přihlášky k účasti do 1.října 2023 je vystavovatelům poskytována sleva na plochu 12 EUR/m2. Firmy, které se rozhodnou pro aktivní účast na veletrhu FACHPACK 2024 se již nyní mohou seznámit s možnostmi čerpání dotace.

Začátkem června otevřelo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu k dotačnímu programu OP TAK – Marketing (dříve znám jako OPPIK – Marketing). Jedná se o podporu účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích. Veškeré informace včetně formulářů jsou zveřejněny na webu MPO ČR. Žádosti je možno posílat do 31. 10. 2023.

Další možností bude čerpání dotace z projektu NOVUMM, ke kterému zveřejní více informací Agentura CzechTrade koncem tohoto roku. Na veletrhu FACHPACK 2024 bude pod záštitou Agentury CzechTrade organizována společná expozice českých firem.

Pro více informací ohledně účasti na veletrhu se můžete obracet na společnost PROveletrhy s.r.o., oficiální zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR, info@proveletrhy.cz, tel.: 775 663 548, 775 663 700.