DPP

Mimobankovní finanční zdroj pro českou ekonomiku stále posiluje, roste financování strojů, zařízení a dopravních prostředků. V prvním čtvrtletí letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám, podnikatelům a spotřebitelům finanční prostředky v objemu 67 miliard korun, což je o 12 % větší objem ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Financování osobních automobilů vzrostlo po chudších letech o pětinu.

V oblasti financování podnikatelských subjektů bylo profinancováno 60 miliard Kč (meziročně +12 %). Financování zboží a služeb pro spotřebitele bylo v objemu sedm miliard Kč, meziročně téměř +9 %.

„Výsledky ČLFA za první čtvrtletí letošního roku jsou povzbudivé. Ukazují mimo jiné, že česká ekonomika je poměrně odolná a černé scénáře o hlubší recesi se i s přispěním specializovaného financování nenaplňují. Firmy naštěstí nezastavily své investiční aktivity. Například na pořízení strojů a zařízení  jsme meziročně poskytli o 15 % více finančních prostředků ve srovnání s loňským rokem. Ještě větší růst, a to o 17 %, zaznamenala oblast dopravních prostředků. Naše členské společnosti čím dál více podporují investiční záměry spojené s úsporou energií a nízkoemisní dopravou,“ uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly mimobankovní finanční společnosti za první tři měsíce letošního roku financování v objemu 20 miliard korun (meziročně +17 %). Z toho 13 miliard korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (+20 %). Díky financování členských společností ČLFA bylo zakoupeno 14 702 nových osobních vozidel, tedy 26 % ze všech nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR za první čtvrtletí letošního roku.

Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA od ledna do března letošního roku financování v objemu necelých 8 miliard korun, meziročně o 15 % více.

Další nárůst zájmu o financování provozu prostřednictvím factoringu (postoupení pohledávek) zaznamenaly factoringové společnosti. Objem prostředků poskytnutých klientům
k 31. březnu 2023 dosáhl 32 miliard korun (+8 %).

Finanční instituce sdružené v ČLFA poskytly na financování zejména investičních záměrů domácností v 1. čtvrtletí sedm miliard Kč (meziročně +9 %).

Ke konci prvního čtvrtletí 2023 spravovaly členské společnosti ČLFA 988 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 270 miliard korun.

Česká leasingová a finanční asociace sdružuje 37 členských společností ze sektoru mimobankovního financování. V oblasti podnikatelského financování reprezentují více než 86 % trhu,
u spotřebitelského financování je to 86 % trhu. U faktoringu dokonce 97 % trhu.

 

Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA za první čtvrtletí roku 2023 podle účelu

  celkový objem v mld. Kč

(první čtvrtletí 2023)

celkový objem v mld. Kč

(první čtvrtletí 2022)

změna v %
 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí, factoring)

59,98 53,53 +12,2 %
 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

7,01

 

 

 

66,99

 

6,45

 

 

 

59,98

 

+8,7 %

 

 

 

+11,8 %