[quote]Dnes byla v polské Wisle zahájena mezinárodní konference věnovaná problematice železniční a kombinované dopravy s názvem Železniční systémy (Systemy Kolejowe). Konferenci pořádá společnost OLTIS Polska, člen skupiny OLTIS Group v hotelu STOK v polské Wisle, kde mimo jiné těží z dobré dostupnosti pro zájemce z Polska, Česka i Slovenska.[/quote]

I proto je skladba posluchačů i přednášejících velmi pestrá nejen po stránce oborové, ale národnostní. Zázemí pro konferenci v prostředí malebného horského údolí vytvořil hotel STOK.

V rámci programu mají účastnící možnost vyslechnout celou řadu vystoupení technologických společností, představitelů dominantních dopravních společností, multimodálních terminálů, ale premiérově i velmi aktivního přístavu Swinoujscie. Jednotlivé diskuse akcentují nejen otázky dalšího rozvoje infrastruktury a vozových parků, ale i reálné podmínky podpory železniční a intermodální dopravy ze strany jednotlivých států, vlastníků či správců infrastruktury i komerčních a veřejných dopravních uzlů.

Právě kvalita infrastruktury a flexibilita nabídky služeb jednotlivých terminálů a říčních i námořních přístavů bude mít podle většiny účastníků konference klíčový význam pro reálnou podobu celého dodavatelského řetězce budoucnosti. Každoroční nárůst účastníků jasně dokládá rostoucí zájem logistické veřejnosti o problematiku železniční a kombinované dopravy. Letos konference přivítala rekordních 190 účastníků převážně z Polska, České republiky a ze Slovenska. Atraktivní jsou pro ně především témata, ale také možnost zapojit se do konstruktivní diskuse a geografická blízkost místa konání pro Polské, stejně jako pro české a slovenské odborníky.

 

Zdroj : RELIANT