DPP

Železniční nákladní dopravci se obávají rychlého zavedení nového digitálního systému, který má usnadnit spojování vlaků. Podle nich budou v případě rychlého nasazení techniky do roku 2030, kterou prosazuje platforma EU Europe’s Rail, nuceni vyřadit velké množství vozů, což by znamenalo nárůst nákladů v řádech desítek miliard korun. Takové výdaje v krátkém období podle dopravců ohrožují celý obor. Uvedlo to sdružení nákladních dopravců na železnici Žesnad.cz.

Takzvané digitální automatické spřáhlo má zajistit větší automatizaci přepravy nákladů po kolejích. Nový systém spojování vozů má nahradit klasickou techniku, ke které je potřeba ruční práce posunovačů. Automatickým systémem má být podle odborníků spojení rychlejší a levnější. Dopravci ovšem kvůli tomu budou muset při zavedení techniky vyměnit na vozidlech dosavadní nárazníky.

Tuzemští dopravci myšlenku na zavedení nového mechanismu podporují, problém však vidí ve způsobu, jakým platforma Europe´s Rail prosazuje jeho zavedení. Platforma je subjektem EU, který se zabývá rozvojem evropských železnic. Podle sdružení dopravců je plán skupiny překotně rychlý.

„Nynější plánované zavedení a provozování Digitálního automatického spřáhla (DAC) by vedlo k většímu nárůstu nákladů dopravců a majitelů vozů, a to v řádech desítek miliard korun,“ řekl výkonný ředitel Žesnad.cz a prezident Svazu dopravy ČR Oldřich Sládek. Podle něj půjde v celé Evropě o téměř půl milionů vozidel, které bude nutné upravit nebo vyměnit. „To je ekonomicky příšerně drahý i technicky jen těžko realizovatelný koncept,” dodal.

Nákladní dopravci místo toho tak prosazují postupné nasazování nových vozů z prvovýroby, které budou na instalaci digitálního spřáhla už připraveny. Podobný způsob podle nich nyní funguje u osobní dopravy na železnici. „Preferujeme evoluční cestu implementace digitálního automatického spřáhla do nově vyráběných vagónů, které postupně nahradí ty stávající,“ dodal Sládek.

Zdroj : ČTK