[quote]V České republice letos přibude 29 000 m2 nových ploch obchodních center. Nové plochy zahrnují Centrum Stromovka v Praze 7 a rozšíření jednoho z nejstarších obchodních center v České republice Avion Shopping Park Brno o plochu 14 000 m2, což ho přivede i s Ikeou na celkovou plochu 94 000 m2. Největší přírůstky však trh doručí až v následujících letech, kdy dojde k otevření hned několika významných projektů.[/quote]

 

„Potřeba nových prostor nákupních center ve střední a východní Evropě je ve velké míře ovlivňována makroekonomickými trendy, například v Polsku byl růst poháněn silnou ekonomikou a staví se tu v hojné míře. Vzrůstající roli však také hrají měnící se zvyklosti spotřebitelů a vzestup online nakupování, které výrazněji dopadá zvláště na západní trhy,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield a dodává: „Trendem poslední doby jsou především revitalizace stávajících center, u nás se nedávno otevřelo nově zrevitalizované Nákupní centrum Fénix v Praze, OD Prior ve Zlíně nebo OC Galerie Butovice, kde se otevřela i nová Kika“.

Nejvíce nových ploch uvidíme v České republice po roce 2020, pokud nedojde k výrazným posunům termínů dokončení. V centru Prahy vznikne zatím nejvýznamnější multifunkční projekt Savarin, který propojí Václavské náměstí s ulicí Na Příkopě a Jindřišskou. Jeho celková maloobchodní plocha bude dosahovat přes 35 000 m2. V Brně se dočká rozšíření Nákupní centrum Královo pole a kompletní revitalizace se plánuje pro území Tesca Dornych, kde vznikne multifunkční projekt s maloobchodní plochou přes 33 000 m2. V Plzni pak vyroste nový multifunkční projekt podél ulice Americká a v centru Zlína projekt Fabrika. Do budoucna rozšíření plánuje také pražské obchodní centrum Zličín. Zároveň dochází k mnoha revitalizacím.

Jedním z hlavních nájemců projektu Savarin bude vůbec první food hall svého druhu ve střední Evropě  společnosti Time-out. „Příchod tohoto velkého hráče potvrzuje trend, že gastronomie hraje v maloobchodu stále větší roli,“ říká Jan Kotrbáček, který se podílel na příchodu této značky do Česka.

Významné maloobchodní projekty

Město Název Typ projektu Rok otevření Velikost projektu (m2) retailová část
Praha Centrum Stromovka Nový 2019 15 000
Brno Avion Shopping Park Brno Rozšíření 2019 14 000
Olomouc Šantovka Olomouc Rozšíření 2021 23 300
Praha VN47 Nový 2020 7000
Praha Bořislavka Centrum Nový 2021 10 135
Praha Savarin- mixed used redevelopment Nový 2022 39 000
Plzeň Ameside- mixed used redevelopment Nový 2023 65 000
Brno NC Královo Pole Rozšíření 2023 30 500
Brno Dornych -mixed used redevelopment Rekonstrukce 2023 26 500
Zlín Fabrika Nový 2023 30 000

S postupujícím vyzráváním trhů obchodních center ve většině evropských zemí bude docházet ke stále výraznější polarizaci mezi úspěšnými špičkovými objekty a neúspěšnými druhotnými lokalitami, které boj o přežití donutí k diverzifikaci, říká nová výzkumná zpráva společnosti Cushman & Wakefield. V České republice je trh téměř saturovaný. Prostor pro unikátní smíšené projekty ve špičkových lokalitách s přirozeně vysokou frekvencí lidí tu ovšem stále je. Velký důraz je pak kladen na architekturu a design. Své místo si také najdou malé projekty, pokud mají správně nastavený mix nájemců a jsou na vysoce frekventovaných místech. Stále důležitější roli hraje také proaktivní správa projektů.

 

 

Studie European Shopping Centre: The Development Story (Evropská obchodní centra: zpráva o výstavbě) dále uvádí, že v roce 2018 bylo dokončeno přibližně 2,6 mil. m2 nových prostor obchodních center, což je o 28 % méně než v roce 2017. Číslo za rok 2018 představuje nejmenší objem dokončených projektů za posledních 24 let a je srovnatelné s údaji z počátku 90. let 20. století, kdy se ve střední a východní Evropě otevírala první tradiční obchodní centra.

 

Navzdory skutečnosti, že tempo nové výstavby v posledních pěti letech zpomaluje, celková velikost evropského trhu stále roste a v současnosti dosahuje 168,1 mil. m2, v důsledku čehož se mezi obchodními centry zostřuje konkurence. Developeři se snaží udržet si pozice na trhu, a proto se zaměřují na projekty přestaveb a rekonstrukcí, jejichž cílem je vybudovat kultivované, moderní a esteticky působivé prostory pro nákupy a trávení volného času.

 

Deset zemí s největším přírůstkem prostor v obchodních centrech za rok 2018 (zdroj: výzkum společnosti Cushman & Wakefield)

 

Autorka zprávy Silvia Jodlowski, senior analytička průzkumu trhu ve společnosti Cushman & Wakefield, uvedla: „Příležitosti k výstavbě nových obchodních center vidíme především u dvou druhů projektů. Dominantní moderní projekty s výrazným volnočasovým prvkem namísto zastarávajících neatraktivních center, anebo menší komunitní maloobchodní projekty „vše pod jednou střechou“, kde jsou hlavními faktory úspěchu konkrétního centra jeho vzdálenost, přítomnost prodejny potravin a správný mix nájemců.“

 

Západní Evropa

Rostoucí obavy ze vzestupu elektronického obchodování a výrazný růst maloobchodu na hlavních obchodních ulicích měst potlačovaly výstavbu nových obchodních center v celé západní Evropě. Čtvrtý rok po sobě byla z hlediska přírůstku nových ploch nejaktivnější Francie, kde jich na trhu přibylo 237 000 m2.

 

Ve Velké Británii sice pokračující posun směrem k internetovému obchodování způsobil uzavření některých prodejen, avšak převis nabídky nebrzdí rozvoj obchodních center. Developery od další výstavby neodradil – spíše je pouze přiměl usilovat o přilákání většího počtu návštěvníků nabídkou jedinečných a interaktivních nákupních zážitků v centrech rozšířených o volnočasové prvky a smíšené využití. Spojené království bylo v roce 2018 třetím nejaktivnějším trhem výstavby v západní Evropě – bylo zde vybudováno 147 000 m2 nových prostor, z čehož 74 % připadá na dva projekty. Oproti roku 2017 se jedná o 8% nárůst.

 

Ve Finsku výstavbě obchodních center nahrává výrazná migrace do měst, přičemž 80 % veškerých vybudovaných připadá na tři největší regiony: Helsinky, Tampere a Turku. V jižní Evropě si pak prvenství z hlediska výstavby obchodních center udrželo Španělsko.

 

V letech 2019 a 2020 se v západní Evropě očekává výstavba 2,1 mil. m2 nových prostor v obchodních centrech.

 

Prvních pět západoevropských měst z hlediska rozpracovaných projektů na léta 2019-2020 (zdroj: výzkum společnosti Cushman & Wakefield)

Střední a východní Evropa

Ve střední a východní Evropě bylo nejaktivnější Turecko, kde bylo vybudováno 525 000 m2 nových prostor. Na straně nabídky nových prostor došlo k téměř 50% poklesu oproti roku 2017, jelikož developeři se začínají zaměřovat na menší projekty a také na rekonstrukci a optimalizaci stávajících center. V Rusku, které bylo z hlediska nové výstavby v roce 2018 druhým nejaktivnějším evropským trhem, bylo dokončeno 436 000 m2 nových prostor. Jedná se sice o nejnižší číslo za posledních 15 let, v letech 2019/20 se však očekává jeho zvýšení, protože ve výstavbě je nyní 1,8 mil. m2 nových prostor.

 

Příznivé hospodářské prostředí v Polsku poskytlo výstavbě maloobchodních prostor pevné základy. V roce 2018 na trhu přibylo zhruba 300 000 m2 nových prostor, což je třetí nejvyšší číslo v Evropě. Stejně tak jako v západní Evropě zde platí, že růst elektronického obchodování znamená zesilování konkurence, což pronajímatele nutí se zaměřit na zatraktivnění svých projektů pro návštěvníky.

 

Jinde ve střední Evropě byla výstavba stabilní. V Bulharsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku se trhy přibližují zralosti. Potenciální nové příležitosti skýtají projekty pro smíšené využití, centrální oblasti měst a uzly veřejné dopravy. Na léta 2019 a 2020 se ve střední a východní Evropě očekává přírůstek 4,4 mil. m2 nových prostor v obchodních centrech.

 

Prvních pět měst střední a východní Evropy z hlediska rozpracovaných projektů na léta 2019-2020 (zdroj: výzkum společnosti Cushman & Wakefield)

 

Silvia Jodlowski dodává: „Pronajímatelé a investoři se budou muset polarizaci trhu obchodních center přizpůsobit. Domníváme se, že další výstavba obchodních center v tradičním slova smyslu již nebude v takovém rozsahu pokračovat. Namísto toho předpokládáme rostoucí počet projektů přestaveb a rekonstrukcí, jejichž cílem bude vyhovět rostoucí poptávce po flexibilních prostorách.

 

Popularita projektů pro smíšené využití rychle stoupá s tím, jak se investorům daří realizovat jejich skutečný potenciál. Jak je vidět v některých částech Evropy – především například ve Francii – developeři obchodních center se snaží diverzifikovat pomocí nových formátů, jako jsou například nákupní parky, i hybridních formátů zahrnujících v sobě kanceláře, hotely i bytovou výstavbu.“