Invoitix
Graf: Počty elektrizovaných přechodů do sousedních státům. Zdroj: Allianz-Pro-Schiene

Elektrická trakce je předpokladem pro ekonomickou efektivnost železniční nákladní dopravy. Německá Allianz-Pro-Schiene si všimla, že pouze 28 z 57 hraničních přechodů na hranicích s Německem je s průběžnou liniovou elektrizací do sousední země. To ve svém důsledku zpomaluje a prodražuje železniční nákladní dopravu zejména v Evropě. Elektrizace přeshraničních železničních tratí je přitom předpokladem pro přesun mezinárodní nákladní dopravy ze silnice na železnici. Nákladní doprava šetrná ke klimatu v Evropě potřebuje více elektrizovaných železničních hraničních přechodů namísto silničních gigalinerů.

Graf: Podíl elektrické trakce na výkonech. Zdroj: Allianz-Pro-Schiene

Zdroj: ŽESNAD

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP