[quote]Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou tragických střetů na silnicích, řidiči tak způsobí třetinu ze všech nehod ročně. Upozornila na to asociace Záchranný kruh. Loni v důsledku nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí zemřelo 185 lidí a dalších 501 utrpělo těžké zranění. Letos tento trend pokračuje.[/quote]

„Řidič by měl přizpůsobil rychlost vozidla celé řadě okolností, které silniční provoz vyžaduje a samozřejmě také svým řidičským schopnostem,“ uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Současné zkušenosti z provozu však ukazují i na jiný problém s rychlostí. „Velmi důležitým pojmem je bezpečná rychlost. Můžeme totiž jet sice v rychlostním limitu, a přesto být nebezpeční a naopak,“ uvedl Roman Budský z platformy Vize 0. Příkladem může být i nepřiměřeně pomalá jízda, způsobená třeba telefonováním řidiče za jízdy. To může vést k neadekvátním reakcím ostatních řidičů, čímž se zvyšuje bezpečnostní riziko.

Střet ve vysoké rychlosti má zpravidla fatální následky. „V situaci, kdy dojde k velkému přetížení při nárazu, funguje tzv. decelerační trauma. To znamená, že člověk je sice zadržen bezpečnostními pásy, ale pohyb lidských orgánů pokračuje,“ podotkl ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana. To podle něj často vede k nevratnému poškození orgánů i k vnitřnímu krvácení, což bývá mnohdy už pro zdravotníky neřešitelná situace.

Budská dodal, že jede-li řidič dvakrát rychleji, je kinetická energie čtyřikrát větší, čemuž odpovídá i chování vozidla v zatáčce vlivem odstředivých sil a stejně tak prodloužení délky brzdné dráhy.

Závažnost dopravních nehod způsobených přílišnou rychlostí se potvrzuje i letos. Za první dva měsíce policie napočítala 3245 střetů, u kterých hrála rychlost hlavní roli. To je 28 procent všech nehod. Nepřiměřená rychlost navíc měla nejtragičtější důsledky ze všech přestupků, kdy při takto zapříčiněných nehodách zemřelo 21 lidí, což je 42 procent z celkového počtu nehod.

Asociace Záchranný kruh je neziskové sdružení záchranářských, vzdělávacích a další subjektů, které se zabývají vzděláváním, prevencí a přípravou v oblastech rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku.

 

Zdroj : ČTK