Asociace výrobců vlnité lepenky FEFCO oznámila, že současná CO2 stopa u vlnité lepenky dosahuje 491 kg CO2e/t. Toto číslo potvrzuje významné zlepšení ve srovnání s rokem 2018, kde v rámci stejného hodnocení bylo dosáhnuto 531 kg CO2e/t.

Tento výsledek odráží současný trend snahy evropského průmyslu vlnité lepenky i dodavatelů papíru na výrobu VL o snížení dopadu výroby na životní prostředí.

Současná data jak pro výrobu papíru a lepenky, tak i ohledně jejího zpracování na krabice z vlnité lepenky byla čerpána z Evropská databáze pro studie životního cyklu vlnité lepenky, kterou pro rok 2021 zorganizovalo FEFCO (Evropská Federace výrobců vlnité lepenky) ve spolupráci s CCB (Cepi ContainerBoard).

Výpočet založen na nezávislých standardech

Metodika výpočtu CO2 je založena na standardech CEPI (Confederation of the European Paper Industries) – „ Framework for Carbon Footprints for Paper and Board Products, April 2017/ Rámec pro uhlíkové stopy pro výrobky z papíru a lepenky, duben 2017“,  a CITPA –  „Guidelines for calculating carbon footprints for paper-based packaging, March 2018 /Směrnice pro výpočet uhlíkové

stopy pro papírové obaly, březen 2018“).

Potvrzuje se, že obaly z vlnité lepenky mají řadu vlastností, které mají pozitivní vliv na udržitelnost produktu. Tím, že je výroba papíru založena na zpracovatelském postupu obnovitelných surovin a zároveň papír na výrobu vlnité lepenky využívá z velké části recyklovanou surovinu je jeho dopad na životní prostředí velkou míru eliminován. Současné obaly z vlnité lepenky jsou vyrobeny z papírů, které mají v průměru 88 % recyklovaného podílu.

Zdroj : SYBA

DPP