[quote]Žijeme v nebývale proměnlivé době. Ekonomické, demografické a geopolitické trendy spolu s rychlým tempem změn v technologiích vytvářejí náročnou realitu pro společnosti po celém světě. Před námi se otevírají nové příležitosti, zároveň čelíme i zcela novým rizikům. Abychom je dokázali účinně eliminovat, musíme je nejprve identifikovat a popsat.[/quote]

Již řadu let pomáhá společnost Aon, světový specialista na řízení rizik, mapovat změny podnikatelských rizik prostřednictvím své Globální studie řízení rizik. V letošním roce proběhl v České republice již druhý ročník.

Cílem Průzkumu řízení rizik je zmapovat vnímání podnikatelských rizik z pohledu českých společností a organizací a jejich připravenost jim čelit. Výstupem je závěrečná studie, která obsahuje klíčová zjištění v oblasti řízení rizik a uvádí nejzásadnější rizika v České republice a porovnání s globálním trhem.

V českých firmách často chybí oddělení řízení rizik

Předvídatelnost možných rizik je základním předpokladem pro úspěšné podnikání. Jak však z loňského průzkumu společnosti Aon vyplynulo, samostatné oddělení řízení rizik má pouze 1 z 10 českých firem. Téměř pětina českých firem formalizovaným systémem vyhodnocování rizik nedisponuje vůbec. Spíše než prevenci věnuje většina firem pozornost krytí rizik prostřednictvím pojištění. „Jsme mimo jiné i pojišťovacím makléřem, tak by nám měl tento přístup vlastně vyhovovat.  Přesto před ním naše klienty varujeme. Jeho výsledkem je totiž přetlačování o doslova haléřové slevy na pojistném, které v horším případě vyústí v rozčarování při vypořádání pojistné události, v tom lepším pak v údiv při sjednávání nových pojistných podmínek,“ okomentoval situaci Radovan Škultéty, CEO Aon CZ/SK. Jak ukázaly výsledky loňského průzkumu, zásadní pro identifikaci a vyhodnocování rizik je představenstvo (a)nebo management firem. Na klíčových rozhodnutích o řízení rizik se téměř ve všech firmách podílí výkonné vedení firmy a management ve dvou třetinách firem vstupuje i do rozhodování o rozsahu pojištění.

Rekordně nízká nezaměstnanost v České republice trápí české společnosti

Nedostatek pracovních sil byl vnímán jako nejpodstatnější riziko v České republice v roce 2017 i při odhadu rizik za 3 roky. Nedostatek pracovních sil je uváděn 9 z 10 výrobních podniků, v sektoru obchodu a služeb je to 65 %. Zatímco pro rok 2017 je druhým největším rizikem růst administrativní zátěže a dopady na řízení firmy, pro rok 2020 více než polovina firem předpokládá, že klíčovým rizikem bude zpomalení ekonomického růstu. Kybernetické hrozby a politická nestabilita byly minulý rok vnímány jako výrazně rizikovější než terorismus nebo klimatické změny. Kybernetická kriminalita je navíc jako riziko vnímána polovinou zúčastněných firem jak v současnosti, tak v odhadu rizik za 3 roky.

Společnosti mají možnost srovnat se s trhem

Sběr dat Průzkumu řízení rizik 2018 probíhal v průběhu listopadu a jeho výsledky budou k dispozici na konci ledna příštího roku. Nově mohou tento rok účastníci průzkumu získat kromě exkluzivních výsledků i vyhodnocení, jak si daná společnost vede v oblasti řízení rizik ve srovnání s trhem. K účasti na projektu byly přizvány firmy ze všech oborů. „Rizika je nutné nejprve identifikovat a na základě toho hledat cestu ke zlepšení. Průzkum řízení rizik je skvělý způsob, jak toho dosáhnout,“ dodává Petra Lidmilová, specialistka na řízení rizik v logistickém sektoru ze společnosti Aon. Zároveň doplňuje, že následným krokem je vhodně sestavený strategický plán za účelem minimalizace rizik, do kterého je zapojen celý dodavatelsko-odběratelský řetězec.

 

Zdroj : LN

DPP