[quote]Od samotného počátku moderního pojetí trhu slouží obal jako nedílná součást firemní identity. Svým zpracováním, barevností, logem a textem ovlivňuje postavení výrobku mezi relevantní konkurencí, což předurčuje vývoj budoucího zájmu jeho hlavních spotřebitelů. Ačkoli hlavními funkcemi obalu stále zůstává ochrana výrobku, skladnost a pevnost při transportu a správné marketingové zacílení, v rámci narůstající konkurence, vyšších potřeb zákazníků, a především stále více se šířícímu ekologickému smýšlení v posledních letech šplhá po žebříčku priorit také faktor recyklace, ekologického dopadu a podmínek výroby.  [/quote]

OBAL ROKU je významná obalová soutěž na našem trhu určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení.  Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění na galavečeru obalového kongresu OBALKO.

 Obaly mohou být přihlášeny jak jejich distributory, tak přímo výrobci obalů a obalových materiálů, ale i designovými agenturami či přímo designéry, případně firmami poskytujícími služby v oblasti balení.

Úspěch v soutěži OBAL ROKU dává možnost nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar for Packaging.

 

OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ

Hodnocení a prezentace přihlášených obalů probíhají pod názvem: OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ.

Předmětem posouzení pro odbornou porotu jsou mimo jiné:

● inovace v dané kategorii

● originalita

● ochrana výrobku

● prezentace k prodeji a marketing

● convenience: např. snadnost otevírání, případně opětovného uzavírání

● prokazatelné úspory nákladů

● logistika prázdných i naplněných obalů

● legislativa

● dopad na životní prostředí

 

KATEGORIE

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar, která OBALU ROKU udělila certifikaci  jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií. Nově výherce v každé z kategorií!

POTRAVINY, NÁPOJE, KOSMETIKA, FARMACEUTICKÉ PRODUKTY, ČISTÍCÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY,  ELEKTRONIKA A SPOTŘEBIČE, AUTOMOTIVE (přepravní a průmyslové obaly), DÁRKOVÉ OBALY, ETIKETY, POP&POS displeje, E-COMMERCE a OSTATNÍ.

 

NOVINKY a BENEFITY LETOŠNÍHO 25. ROČNÍKU
Možnost vlastní prezentace soutěžního obalu během vlastního hodnocení.

25tý přihlášený obal je zdarma.

Výsledky soutěže jsou publikovány v řadě tištěných a elektronických medií

Marketingová podpora obalu, produktu, designérů i podílejících se společností

Výherce v každé ze zastoupených kateforiíí

 

Výherce soutěže OBAL ROKU mimo jiné získá:

● licenci k užití loga OBAL ROKU na vlastní propagační materiály; originální trofej a certifi kát;
● mediální propagace přes mediální partnery v hodnotě přes 100 000 Kč;
● zviditelnění autorů konstrukce a designu;
● cena spotřebitele – speciální ocenění udílené spotřebiteli, data jsou získávána průzkumem
agenturou Kantar CZ
● jedinečná možnost být nominován do světové obalové soutěže WorldStar Awards;
● prezentace vybraných finalistů soutěže na veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2019
● viditelnost na obalovém kongresu OBALKO

 

Zdroj : SYBA