DPP

[quote]V návaznosti na úspěch loňské iniciativy organizuje Evropská komise od 20. do 24. listopadu 2017 druhý Evropský týden odborných dovedností. Cílem je inspirovat k objevování, využívání a zdokonalování svého talentu a schopností prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy. Jedním z deseti klíčových opatření navržených Komisí v rámci nové agendy dovedností pro Evropu, která běží od června 2016, je vybídnout lidi k tomu, aby zvážili odborné vzdělávání a přípravu jako první volbu pro svou profesní dráhu.[/quote]

              Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen k tomu řekla: „Ve světě inteligentní práce představuje odborné vzdělávání a příprava inteligentní volbu. Vnímání odborného vzdělávání a přípravy jako „chudého příbuzného“ vysokoškolského vzdělávání je mylné. Nejde o chudého příbuzného, nýbrž o rovnocenného partnera! Během druhého Evropského týdne odborných dovedností se na výsluní dostane spousta příležitosti a zkušenosti z celé Evropy s cílem ukázat, že odborné vzdělávání a příprava a učňovská příprava představují skvělou první volbu.“

V průběhu Evropského týdne odborných dovedností chce Komise upozornit na vysoce kvalitní iniciativy, jejichž cílem je vybavit lidi dovednostmi, které jsou na současném rychle se měnícím trhu práce žádané. Ve všech 28 členských státech EU a rovněž i v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, na Islandu a v kandidátských zemích pro členství v EU se koná více než 1 000 akcí. Tyto akce budou potvrzovat zásadní význam odborného vzdělávání a přípravy při podpoře dovedností, nových pracovních míst, inovací a konkurenceschopnosti, avšak rovněž pro osobní seberealizaci. Evropský pilíř sociálních práv, který Evropský parlament, Rada a Komise před několika dny vyhlásily na sociálním summitu v Göteborgu, uznává význam získávání správných dovedností tím, že klade vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení na první místo mezi dvaceti zásadami uvedenými v tomto pilíři.

Jde například o konferenci „Podpora agendy odborných dovedností společně (“Together“, evropský summit Business-Education a 4. zasedání evropské sítě pro učňovské vzdělávání, která propojuje učně se zástupci mládeže z celé Evropy, což přispívá k politické diskusi na evropské úrovni. Na závěrečné akci dne 24. listopadu proběhne slavnostní vyhlašování cen odborného vzdělávání a přípravy za rok 2017, které vyzdvihne excelenci a kvalitu v různých kategoriích. Seznam akcí podle země konání je k dispozici zde.

Souvislosti

Volba odborného vzdělávání a přípravy může vést k atraktivním a ambiciózním kariérám a otevírá dveře k příležitostem pro rozšiřování dovedností a rekvalifikace na vyšších úrovních. Komise proto vyzývá všechny zúčastněné strany k účasti na druhém Evropském týdnu odborných dovedností: žáky a studenty všech věkových skupin, rodiče, firmy, obchodní organizace, sociální partnery, poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, organizace zabývající se vzděláváním dospělých, výzkumné pracovníky, profesní poradce, subjekty veřejného sektoru a širokou veřejnost. Komise vyzvala tyto zúčastněné strany v celé Evropě, aby v tomto období uspořádaly akce a aktivity, jako jsou dny otevřených dveří, podpora úspěšných programů odborného vzdělávání a přípravy a další informační činnosti. Některé z příkladů akcí, které se uskuteční v tomto roce:

  • Belgická nadace Master Talent Foundation organizuje stáže pro kulinářské talenty v Belgii i zahraničí za účasti šéfkuchařů, výrobců čokolády, cukrářů, pekařů a řezníků v nejvyšším segmentu gastronomie v Belgii a po celém světě. Zakladateli tohoto projektu jsou Jan Buytaert, šéfkuchař Njam TV a předseda poroty Flanders Kitchen Rebels, a Krispijn Yperman, člen vlámské fakulty potravinářství a odborník na oblast učení se prací. Dne listopadu 2017 projekt představí a vyzvou partnery a stážisty, aby se podělili o své zkušenosti s tímto projektem.
  • Veletrh Orientamenti v italském Janově je velkou akcí věnovanou pracovně-profesnímu poradenství, vzdělávání a odborné přípravě a trhu práce (a rovněž diskuzím o budoucích trendech v těchto oblastech). Ve dnech až 16. listopadu se jej zúčastní na 60 000 účastníků, mezi nimiž budou národní, regionální a místní tvůrci politik, odborníci, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, firmy a odbory, asociace učitelů a studentů a rovněž zástupci občanské společnosti.
  • Budapešťské Centrum pro technickou odbornou přípravu hostí ve dnech a 24. listopadu 2017 finále 5. ročníku Národní soutěže odborné přípravy. Soutěž je založena na vědomostní základně v oblasti IT. Umožňuje studentům informačních technologií devátého až čtrnáctého ročníku objevovat své možnosti prostřednictvím soutěžení a diskutování o zkušenostech s učiteli. Loňského roku na ní přivítali 400 účastníků.
  • Průmyslová škola stavební v Tallinu, která je střediskem odborné přípravy pro oblast stavebnictví, práce s dřevem a elektrotechniku, v letošním roce slaví výročí své existence. Kromě dnů otevřených dveří a různých workshopů vyrobí její studenti v průběhu listopadu a prosince 2017 rovněž 100 dětských židlí jako dárek pro SOS dětskou vesničku.
  • Veletrh stáží v německém Ludwigshafenu nad Rýnem: dne 11. listopadu zhruba třicítka studentů duálních systémů odborné přípravy (učňovské přípravy) představí své zkušenosti se stážemi v zahraničí mladším studentům, kteří je mohou absolvovat v příštím roce, a rovněž učitelům a školitelům místních/regionálních společností. Studenti připraví výstavní stánky s plakáty a prezentacemi. Budou rovněž návštěvníky veletrhu osobně informovat o svých zkušenostech v angličtině. Cílem všech těchto akcí je propagovat mezi studenty odborné vzdělávání a přípravu a mobilitu v oblasti vzdělávání.
  • Zaměstnavatelé v celé Evropě pořádají dny otevřených dveří, aby ukázali příležitosti a přínosy odborné a profesní přípravy na pracovišti. Například Nestlé pořádá akce v 16 členských státech EU. Na Slovensku továrna Nestlé v Prievidzi organizuje den otevřených dveří pro studenty ve věku 14 až 15 let, kteří se brzy budou rozhodovat o své budoucnosti, pokud jde o vzdělání a odbornou přípravu. Budou organizovány akce profesního poradenství pro mládež, na nichž budou představeny programy odborného vzdělávání a přípravy a během nichž se bude diskutovat o tom, co moderní zaměstnavatel od absolventů očekává. Do této části budou zapojeni stážisté Nestlé, aby návštěvníkům a mladých lidem představili své vlastní zkušenosti z praxe.

Evropský týden odborných dovedností je pořádán za rozsáhlé účasti a podpory Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropské nadace odborného vzdělávání.