cof

[quote]Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček vydal sadu doporučení pro obce ohledně zřizování vyhrazených parkovišť pro lidi se zdravotním postižením. Cílem je sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování. Ombudsman to uvedl na svém webu.[/quote]

„Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze takovou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Naše doporučení by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením,“ uvedl Křeček.

V doporučeních vyšel z výzkumu, který uskutečnil mezi obcemi v minulém roce. Z něj mimo jiné vyplynulo, že nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování je nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace.

Ombudsman obcím například doporučuje, že musí souhlas či nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkoviště vždy odůvodnit, a to písemně. Pokud obec vytvořila pravidla pro udělování souhlasu, musí si podle ombudsmana nechat prostor pro individuální posouzení. Obce by například také neměly vyžadovat splnění kritérií, která nejsou relevantní pro posouzení situace žadatelů. Celé znění doporučení lze najít na https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9144.

 

Zdroj : ČTK